ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] New member

 Greetings!

My name is Anmol. I'm a student and wish to subscribe to this mailing list
to get better acquainted with this organization's workflow. I am interested
in the project :Open source plugin for math and algebra in Moodle

I love math and being an engineering student, I love to solve analytical
problems. I plan to actively contribute to this project under GSoC and wish
to submit a proposal for the same.

Also, it would be great if I could get connected to the mentors for this
project.
 Avgoustos Tsinakos
<http://cde.athabascau.ca/ourpeople/instructors/tsinakos.php>, Diomidis
Spinellis <https://www.spinellis.gr/>
I have another query. Your websites and mentors are primarily Greek. So, do
the students who aren't that comfortable in Greek have a fair chance to
contribute to your organization?

Thanks and regards,

Anmol
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.