ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Government Gazette text mining, cross linking, and codification Project- GSoC 2018 Project Proposal

  • Subject: Re: [opensource-devs] Government Gazette text mining, cross linking, and codification Project- GSoC 2018 Project Proposal
  • From: Marios Papachristou <papachristoumarios [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sun, 25 Mar 2018 22:42:01 +0300
Hello everyone,

I have finalized and submitted my proposal regarding Government Gazette
text mining, cross linking, and codification.
You can have a look at it and provide me with some final feedback.

Good night and thanks in advance,
Marios Papachristou

2018-03-19 15:15 GMT+02:00 Marios Papachristou <papachristoumarios [ at ] gmail [ dot ] com
>:

> Good afternoon to all of you,
>
> I want to mention that I have updated my proposal regarding the data
> structures I am going to use for the input and output phases of the project
> and then propose a model for the efficient organization of these.
>
> Additionally, I have also included more information pertaining to the
> algorithmic perspective of the text mining process with proposed
> heuristics.
>
> I am looking forward to your feedback.
>
> Thanks in advance,
> Marios Papachristou
>
>
> 2018-03-18 16:05 GMT+02:00 Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>:
>
>> Hi Marie,
>>
>> Your proposal is readable, realistic, and very well structured.  Apart
>> from the proposed design it could be improved by describing the data
>> structures you'll use for the elements you describe, especially for the
>> input and output of the processing phases.
>>
>> Kind regards,
>>
>> Diomidis Spinellis
>>
>> On 16/03/2018 13:50, Marios Papachristou wrote:
>>
>>> Hello everyone,
>>>
>>> My name is Marios Papachristou and I am currently an undergraduate
>>> student at Electrical and Computer Engineering School at National Technical
>>> University of Athens.
>>>
>>> Through extensive searching for interesting projects for the summer I
>>> realized that Google Summer of Code and especially GFOSS. In particular the
>>> project that really caught my interest was *Government Gazette text mining,
>>> cross linking, and codification Project*.
>>>
>>> The reason for this was that this project, if successfully completed,
>>> would save a great amount of time for jurists when seeking for information
>>> in legal texts as well, as it will automate the codification process of
>>> laws by articles extracted from Government Gazette's Issues. I went through
>>> reading Government Gazette Issues and understand the structure of articles
>>> and amendments that these issues include. I have then come in contact with
>>> lawyers that have done law codification (by hand) before and explained me
>>> the potential ways of reorganizing legal data into codified laws.
>>>
>>> Finally, I have read the manual on forming proposals for GSoC and have
>>> drafted my proposal and uploaded  to the GSoC platform so that any mentor
>>> or person in the organization who's interested in it can read it and
>>> provide me with useful feedback. Concise and strict feedback will
>>> undoubtedly contribute in fne-tuning the project proposal as well as
>>> providing the community with useful insights and ideas.
>>>
>>> Kind regards,
>>> Marios Papachristou
>>>
>>> --
>>> Undergraduate Student | School of Electrical and Computer Engineering |
>>> National Technical University of Athens
>>> ~marios <http://papachristoumarios.github.io>
>>>
>>>
>>>   ----
>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
>>> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
>>> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
>>> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>>>
>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>
>>>
>>
>
>
> --
> Undergraduate Student | School of Electrical and Computer Engineering |
> National Technical University of Athens
> ~marios <http://papachristoumarios.github.io>
>-- 
Undergraduate Student | School of Electrical and Computer Engineering |
National Technical University of Athens
~marios <http://papachristoumarios.github.io>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων