ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Government Gazette text mining, cross linking, and codification Project- GSoC 2018 Project Proposal

  • Subject: Re: [opensource-devs] Government Gazette text mining, cross linking, and codification Project- GSoC 2018 Project Proposal
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Sun, 18 Mar 2018 16:05:31 +0200
Hi Marie,

Your proposal is readable, realistic, and very well structured. Apart from the proposed design it could be improved by describing the data structures you'll use for the elements you describe, especially for the input and output of the processing phases.

Kind regards,

Diomidis Spinellis

On 16/03/2018 13:50, Marios Papachristou wrote:
Hello everyone,

My name is Marios Papachristou and I am currently an undergraduate student at Electrical and Computer Engineering School at National Technical University of Athens.

Through extensive searching for interesting projects for the summer I realized that Google Summer of Code and especially GFOSS. In particular the project that really caught my interest was *Government Gazette text mining, cross linking, and codification Project*.

The reason for this was that this project, if successfully completed, would save a great amount of time for jurists when seeking for information in legal texts as well, as it will automate the codification process of laws by articles extracted from Government Gazette's Issues. I went through reading Government Gazette Issues and understand the structure of articles and amendments that these issues include. I have then come in contact with lawyers that have done law codification (by hand) before and explained me the potential ways of reorganizing legal data into codified laws.

Finally, I have read the manual on forming proposals for GSoC and have drafted my proposal and uploaded to the GSoC platform so that any mentor or person in the organization who's interested in it can read it and provide me with useful feedback. Concise and strict feedback will undoubtedly contribute in fne-tuning the project proposal as well as providing the community with useful insights and ideas.

Kind regards,
Marios Papachristou

--
Undergraduate Student | School of Electrical and Computer Engineering | National Technical University of Athens
~marios <http://papachristoumarios.github.io>


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.