ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Adding Greek language to Spacy - Project Proposal

  • Subject: Re: [opensource-devs] Adding Greek language to Spacy - Project Proposal
  • From: Markos Gogoulos <mgogoulos [ at ] mist [ dot ] io>
  • Date: Sat, 17 Mar 2018 17:44:09 +0200
Hi Ioannis,

I had a look on your presentation+cv and I have to admit I'm really
impressed by the wide range of your research interests + knowledge.
I'm very positive that you can deliver the proposal you've written. It is
very well writen and I'll try in the next few days to get it better and
maximize chances for getting it accepted. I'd like to encourage other
participants on the list to do so, please have a look as well.

So for now just some very quick feedback:

1) The plan seems very nice to me, a question is if you're confident you'll
have the time to cope with GSOC work (which is full time) along with the
other research + enterpreneurial projects of yours.

2) I like what you suggest about bigger number of stop words for the Greek
language (also was wondering why english version on Spacy has that few)

3) Regarding norm-exceptions, you mention
http://www2.media.uoa.gr/language/gafl/details.php?bid=352 , I think that
getting this list would save some time (plus produce accurate results) so
may I suggest that we contact the author and kindly ask if this can be
provided on a digital format?
Please consider this for other tasks as well, for example the
lemmatization. There should be open research on the greek web for these
things, maybe it's not public (due to the fact that github and similar
resources weren't a common thing to do when they produced the research) but
I'm positive that authors would be willing to provide their work if we ask
them. The idea is if there are good sources of data, we should profit from
work already done and not redo it (obviously the work remains to get it to
a format Spacy can understand but this is really easier than re-producing
everything). I'd go one step forward and even consider asking from authors
of good books on the subject (related to the greek language) for these type
of data. Or even contact organizations as the Institute for Language and
Speech Processing, and ask them.

4) Regarding the lemmatizer, Spacy doesn't mention much on the
adding-language page, but I'm sure there must be discussion on the github
issues page. What you suggest is your own approach or what is advised?
Don't get me wrong, this seems highly interesting, just wondering if it is
a bit too complicated (thus lot of noise on the results). Nevertheless the
approach seems very interesting and we should make sure this experience is
well documented and transfered to the Spacy.io community

In general for all parts of the translation process it would make sense to
check how they did it for other languages, just to profit from that
experience (I'm sure you did work on this)

Also would like to see a little more about text normalization and
preprocessing, how you plan to handle punctuation (if you end up collecting
the list yourself). Dictionary numbers are huge (eg I see on Polish 800k
lemmas and Turkish 1.4m!) still we can do some manual review on the
results.

5) On the 'extra' features, I'd like a very brief mention on how you would
approach the categorization of the FEKs (btw that would make a really
useful example on greek text classification how to!)

Sentiment analysis is also an interesting addition to the proposal,
wondering what you've tried here and what you have in mind.

6) Fix your github link on the CV, I think it's wrong


Best,
Markos

On Fri, Mar 16, 2018 at 9:38 PM, Giannhs Daras <daras [ dot ] giannhs [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hello Mr Gogoulos.
> Thanks for your answer!
> In my draft application that is uploaded in the Google Summer of Code
> platform there is a detailed timetable for the project implementation.
> Please confirm that you can see it. There is also a short bio. I will send
> you a private message with the link for that proposal in case you don't
> have access right now, but please inform me about whether you have access
> to the one that I have uploaded in the platform.
> In this e-mail, I also include a personal CV in case you or someone else
> in the list wants something more detailed than the one I wrote in my
> application.
> Thanks again for your message and I hope that I will hear from you soon.
> Kind regards,
> Ioannis Daras
>
>
> On 16 March 2018 at 20:42, Markos Gogoulos <mgogoulos [ at ] mist [ dot ] io> wrote:
>
>> Hi Giannhs,
>>
>> thanks for the proposal, can you also include a CV and a timetable how
>> you'd complete the project?
>>
>> Best,
>> Markos
>>
>>
>>
>> On Fri, Mar 16, 2018 at 1:24 PM, Giannhs Daras <daras [ dot ] giannhs [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Dear Sir/Madam,
>>> My name is Ioannis Daras and I am third year student of Electrical and
>>> Computer Engineering at National Technical University of Athens. Some days
>>> ago, I came across a very interesting project of GFOSS for Google Summer of
>>> Code; I am talking about adding Greek language to Spacy platform.
>>> I read the documentation and the challenge fascinated me. I also had an
>>> idea about an interesting feature we could add to the project. Because of
>>> that, I read the student manual and wrote my proposal accordingly. I saved
>>> it as draft so hopefully organization has access to it.
>>> I would be really thankful if you could provide me with feedback about
>>> my application. I am deeply interested about the project so I would really
>>> like to adjust my proposal in order to meet the organization requirements.
>>> Please be as strict or benevolent you like, but I would love real feedback.
>>> Thanks again and I am waiting for your response,
>>> Ioannis Daras
>>>
>>>
>>>
>>> ----
>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
>>> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
>>> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
>>> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>>>
>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>
>>>
>>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων