ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB

Hi Alexios,

I have shared my GSoC proposal for the FilesDB project. I would love to
hear your thoughts and suggestions.

With Regards,

Chirath R
BTech, 4th year, CSE
FOSS@Amrita <http://foss.amrita.ac.in/>, Amrita University
<http://www.amrita.edu>
Twitter <https://twitter.com/> | LinkedIn
<https://in.linkedin.com/pub/chirath-r/103/534/97a> | Github
<https://github.com/Chirath02/>

*"Never confuse a single defeat with a final defeat."*
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων