ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [gsoc-developers] Google Summer of Code 2019 - Γνωριμία

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class=""><div class="">Γεια σου Σπύρο!</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Το αποθετήριο στο gitHub είναι άδειο γιατί είναι ένα project που θα φτιαχτεί από την αρχή βασισμένο σε ήδη υπάρχον. Όσον αναφορά περισσότερες πληροφορίες...</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Προς το παρόν μπορείς να ρίξεις μια ματιά στα εξής:</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><a href="https://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-calendar.html"; class="">https://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-calendar.html</a>&nbsp;</div><div class=""><a href="https://doc.qt.io/qt-5/qtlabscalendar-index.html"; class="">https://doc.qt.io/qt-5/qtlabscalendar-index.html</a>&nbsp;</div><div class=""><a href="https://doc.qt.io/qt-5/qcalendarwidget.html"; class="">https://doc.qt.io/qt-5/qcalendarwidget.html</a>&nbsp;</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Ο πρώτος σύνδσμος; είναι ο μόνος διαθέσιμος Calendar QML τύπος στο QtQuickControls αλλά δυστυχώς στην έκδοση 1. Θέλουμε να το φέρουμε και στην έκδοση QtQuickControls 2. Το μόνο πράγμα που υπάρχει τώρα στο Qt 5.12 (τρέχουσα έκδοση Qt) είναι η έκδοση του&nbsp;Calendar&nbsp;Qt labs που μπορείς να δείς στον δεύτερο σύνδεσμο. Ο τρίτος σύνδεσμος είναι η C++ κλάσση του Calendar.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Γενικότερα, μπορείς να αναζήσεις και να βρείς όλα τα project qt (και τον πηγαίο κώδικα)&nbsp;<a href="https://codereview.qt-project.org/#/admin/projects/"; class="">εδώ</a>.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Σκοπός θα ήταν να δημιουργηθεί ένας τύπος Calendar διαθέσιμος σε QML (όπως στην QtQuickControl 1 έκδοση) και να τοποθετηθεί στο επίσημο gerrit του Qt ώστε να περάσει από το review process για την ενσωμάτωση του αργότερα στο Qt5.13 (ή 5.14, αυτό γενικότερα παίρνει χρόνο), κάτω από το QtQuick.Controls 2 module υποστηρίζοντας όλες τις λειτουργίες του module (styling, etc). Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για το QtQuick.Controls 2 module&nbsp;<a href="https://doc.qt.io/qt-5/qtquickcontrols-index.html"; class="">εδώ</a>.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Επίσης μπορείς να βρείς τον πηγαίο κώδικα για το υπάρχον Calendar στο QtQuickControls 2&nbsp;<a href="https://code.woboq.org/qt5/qtquickcontrols2/src/imports/calendar/"; class="">εδώ</a>&nbsp; ωστόσο, όπως ήδη ανέφερα, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τo imports "labs". Αυτό σημαίνει ότι αυτό εξακολουθεί να είναι ένας πειραματικός τύπος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να ξεκινήσει η λύση μας.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Μπορείς να βρείς ένα παράδειγμα εφαρμογής σε QML&nbsp;<a href="https://codereview.qt-project.org/gitweb?p=qt-apps/neptune3-ui.git;a=tree;f=apps/com.pelagicore.calendar;h=c8573c05b8f914f5012891519a5d15ba07bb3fed;hb=eaaf30238503dcd49ba0c1ca6868526face4bdf1"; class="">εδώ</a>&nbsp;όπου το αποτέλεσμα φαίνεται στο screenshot που στέλνω. Αν κοιτάξεις την υλοποίηση, η μεγάλη διαφορά μεταξύ των qqc1 και qqc2 Claendars είναι ότι το qqc1 Calendar έχει υλοποιηθεί ως ένα ενιαλιο widget (όπως ένα Button για παράδειγμα) όπου μπορεί να υποστηρίξει διάφορα στυλ&nbsp;(δες&nbsp;<a href="https://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-styles-calendarstyle.html"; class="">εδώ</a>)&nbsp; ενώ το qqc2 αποτελείται από πολλά μέρη που ο προγραμματιστής πρέπει να συγκεντρώσει.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Αν έχεις άλλες απορίες με ενημερώνεις!</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Φιλικά,</div><div class="">Αλεξάνδρα&nbsp;<br class=""><br class="">Alexandra Betouni<br class="">Managing Member<br class="">+34 611 04 3991<br class="">Extenly Project LTD<br class=""><a href="http://www.extenly.com"; class="">www.extenly.com</a></div><div class=""><br class=""></div><div><img apple-inline="no" id="77D5BACA-052A-4070-9087-5B7FB9DA6239" src="cid:19FCB11A-4431-484B-A67F-1EED4CD02290" class=""><br class=""><blockquote type="cite" class=""><div class="">On 19 Mar 2019, at 13:00, Spyros Stravoravdis &lt;<a href="mailto:spyros_stravoravdis [ at ] hotmail [ dot ] com" class="">spyros_stravoravdis [ at ] hotmail [ dot ] com</a>&gt; wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><div class="">Καλημέρα σε όλους,<br class=""><br class="">Ονομάζομαι Σπύρος Στραβοράβδης και είμαι τελειόφοιτος φοιτητής του <br class="">τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του (πρώην) ΤΕΙ Ηπείρου. Ενδιαφέρομαι να <br class="">συμμετάσχω σε ένα project του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ <br class="">για το Google Summer of Code 2019.<br class=""><br class="">Συγκεκριμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον το "Port Qt Quick Controls Calendar <br class="">widget to Qt Quick Controls 2 module". Πιστεύω ότι πληρώ τις <br class="">προυποθέσεις καθώς, σαν μέρος της εκπαίδευσης της σχολής, έχω εμπειρία <br class="">τόσο με τις σχετικές γλώσσες (C++, JavaScript) όσο και με το περιβάλλον <br class="">Qt και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας εφαρμογής σε αυτό μου φάνηκε <br class="">πολύ καλοφτιαγμένο και ευέλικτο. Θα με ενδιέφερε επομένως να ασχοληθώ με <br class="">την ανάπτυξη του ίδιου του framework και να επεκτείνω τις γνώσεις μου <br class="">στον συγκεκριμένο τομέα.<br class=""><br class="">Υπάρχουν ωστόσο παραπάνω πληροφορίες για το έργο; Το αποθετήριο που <br class="">υπάρχει στο Github είναι κενό και θα ήταν ευπρόσδεκτες κάποιες επιπλέον <br class="">λεπτομέρειες.<br class=""><br class="">Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,<br class=""><br class="">Σπύρος Στραβοράβδης<br class=""><br class=""><br class="">----<br class="">Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \&amp; mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,<br class=""><a href="https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html"; class="">https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html</a><br class=""><br class="">Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση &lt;gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr&gt;.<br class=""></div></div></blockquote></div><br class=""></body></html>

PNG image

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων