ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 19: Class and Room Scheduling - UniverSIS (open-source student info system)


Hi George,

assuming your subject of interest is this ELLAK GSoC project: UniverSIS Class and Room Scheduling system <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas#Class_and_Room_Scheduling_-_UniverSIS_.28open-source_student_info_system.29> please take a look at a current implementation of such a system in full production for the Aristotle University of Thessaloniki:

https://class.auth.gr
http://it.auth.gr/el/eUniversity/class
http://it.auth.gr/el/classAdmin

The code for this fully functional but older application <https://github.com/auth-it-center/class.auth.gr-front-end> is based on AngularJS and deeply integrated with custom backend services available at our University. We intend to have a new implementation in Angular 7 integrated into the UniverSIS Student Information System framework <https://www.universis.io/> and made available as an open-source solution that will provide a realistic alternative to the current aging solution in Greek universities. The functionalities of the previous system are described here:

The Aristotle University of Thessaloniki has developed an open source solution for publishing a dynamic university calendar for students and faculty (see working instance http://class.auth.gr). It allows public view of Department calendars, Venue calendars and personal views of student / faculty calendars, based on courses they have registered with, or currently assigned to teach, respectively. It provides info on courses and venues reserved for sessions and exports of personal calendar in iCal format, and also serves as a general course catalog with generalized searches on faculty and courses.

*List of tasks for the GSoC project:*

Expand the UniverSIS db models for Venues and Room Reservations.

·Implement the API methods to serve backend data to the front end application

Implement the front end application for Registrar Staff to enter Room reservations

·Implement the public calendar as well as personalized Student and Faculty interfaces to the calendar

·***Expected Results:*

To produce a solution for a university calendar system that allows easy adoption for any Higher Education institution (in Greece and abroad), integrating with an existing student information system (course and faculty assignments) for scheduling of classes and venues.

Looking forward to answering more of your questions, once you get familiar with the project.
Regards.

Dimitris Daskopoulos
IT Center
Aristotle University of Thessaloniki
Greece


On 19/3/2019 3:17 μ.μ., George Apostolopoulos wrote:
Hello,

My name is George Apostolopoulos and I am currently an M.Sc student at the Dpt. of Informatics and Telecommunications of the University of Athens.

Could you please explain in a bit more detailed manner what the system does and what we need to do in the 3 months of work?

Thank you in advance

George Apostolopoulos

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων