ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Creation of an online Greek mail dictation system, using Sphinx and personalized acoustic/language models training: Some questions

 • Subject: Re: Creation of an online Greek mail dictation system, using Sphinx and personalized acoustic/language models training: Some questions
 • From: Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] eng [ dot ] auth [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 20 Mar 2019 13:09:34 +0200
Hello Panagiotis,

Thanks for the interest in our proposal. Concerning your questions:

  - Python/Java is a stack that we are using, nevertheless you are free to
  suggest any tool or programming language you see fit. Also, since the
  project contains both frontend and backend work, more than one programming
  languages will be used.
  - Concerning the corrections in the generated text you are right, the
  generic language model will produce a proposal and the domain/email
  specific model will enhance the proposal by suggesting alterations. The
  desired output will be the dictated text, annotated with what the system
  finds uncertain/not clear, based on the specific user's history.

Best,
Manos

On Tue, Mar 19, 2019 at 11:15 AM Panagiotis Antoniadis <
pantoniadis97 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hello,
>
> My name is Panagiotis Antoniadis and I am a 4th-year student of Electrical
> and Computer Engineering in National Technical University of Athens. I am
> interested in the project "Creation of an online Greek mail dictation
> system, using Sphinx and personalized acoustic/language models training". I
> am familiar with the concept of NLP and speech recognition after some
> academic projects and I hope to make a good proposal. These days, I read
> the documentation of Sphinx4 and started writing a draft proposal
> describing the whole procedure and the technologies that can be used.
> Regarding the technologies, I have the following questions:
>
> - The technologies that will be used (Python or Java) is something that
> is defined or I should present my own view in my proposal? Sphinx4 is
> written in Java and I didn't find a library that provides a python
> interface to it. PocketSphinx exists as well that can be used in Python but
> it is for lightweight purposes only. So, I understand that the whole
> project should be written in Java. But, I believe that the classification
> procedure should be implemented in Python in order to take advantage of all
> its powerful frameworks. Is it possible to use both languages using a
> library that connects them? If all these questions should be defined by me
> in my proposal and not be discussed here, let me know.
>
> - In addition, it is mentioned that "the ASR output text will be fed to
> the NLP (natural language processing) system that, based on the provided
> corpora, will auto-correct or suggest corrections on the (usually
> erroneous) generated text". So, the output of the asr will use the whole
> language model in training and then be corrected using the domain specific
> language model?
>
> Thanks in advance and forgive me for the long text.
>
> --
> Antoniadis Panagiotis
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>


-- 
Emmanouil G. Tsardoulias
PhD, Electrical Engineer
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
54124 Thessaloniki, GREECE
Tel.: +302310995922
http://users.auth.gr/etsardou/
http://r4a.issel.ee.auth.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.