ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Google Summer of Code 2021: PackageInfo WebApp [Harsh Mishra]

Respected Mentors and Maintainers,

With due respect, I'm Harsh Bardhan Mishra, a Junior Year Student at
Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, India. I am
currently majoring in Computer Science and Engineering, and I would like to
reach out to you on the prospects of working on the *PackageInfo WebApp*
through the Google Summer of Code 2021.

I came across the project through the Google Summer of Code '2021 Ideas
Page listed here
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Brief_Explanation>.
I was surprised at the ingenuity of projects, which I can work on during my
Summer and even beyond. With an avid interest in Full Stack Web Development
and DevOps, I would like to work on PackageInfo Web App under the guidance
of *Alexios Zavras. *

Previously I have worked as a Software Engineer Intern at Qxf2 and an
Explorer Fellow at Major League Hacking. Given the Project Idea, I would
like to work on this Project and I have explored some of the technology
stacks that can be used for the same:


  - *Frontend Framework/Library: *ReactJS (Professional-Level Experience)
  - *Server-Side Framework: *Flask/FastAPI (Professional-Level Experience)
  - *Database: *MySQL (Intermediate-Level Experience)
  - *DevOps: *Docker, Github Actions

As of now, I would like to break the whole ideation process into these
parts:

  - *Strategic Analysis: *To brainstorm on the specifics that we are
  looking for in the Web Components.
  - *Information Architecture:* Planning on how accessible the information
  should be to the Users
  - *Wireframing:* Using a prototyping tool (Adobe XD/Figma) to come up
  with simple wireframes and communicate the overall idea and aesthetics of
  the UI
  - *Technical System Design: *Decide the Tech Stack, workflow and
  integration

While this ideation process can be done when the Coding Period would
officially start, I would like to complete as much as possible during the
proposal process, so that I can get cracking on the project really fast.

I would love to gain a perspective on my understanding so far and would
like to know what we can go ahead with next. I would be looking forward
towards a positive response from the Mentors.

Yours Sincerely,
Harsh Bardhan Mishra
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων