ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Google Summer of Code 2021: PackageInfo WebApp [Harsh Mishra]

 • Subject: Re: Google Summer of Code 2021: PackageInfo WebApp [Harsh Mishra]
 • From: "Alexios Zavras" <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
 • Date: Fri, 12 Mar 2021 12:11:59 +0100
Hi Harsh -- thanks for your interest in the project.

You've found the right place for reaching out and discussing;
it is this list. Once we move to further steps of the GSoC program
and concrete work is under way, there will be more focused
ways of communicating for a single project.

As the project description says, this is a new project
so we are completely open to any framework for the front end,
for example -- and your proposal of ReactJS is totally fine.

You are correct that some of the work -- at least the thinking and designing part --
should be done before the start of the official coding period.
It will also help you formulate a better proposal.

I m here and I can try to answer any specific questions.
In order to be fair to all applicants, any communication before the selection
will be done in the open, on this list.

Greta to have you on board!

On Wed, Mar 10, 2021, at 10:00, Harsh Bardhan wrote:
> Respected Mentors and Maintainers,
> 
> With due respect, I'm Harsh Bardhan Mishra, a Junior Year Student at 
> Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, India. I am 
> currently majoring in Computer Science and Engineering, and I would 
> like to reach out to you on the prospects of working on the 
> *PackageInfo WebApp* through the Google Summer of Code 2021.
> 
> I came across the project through the Google Summer of Code '2021 Ideas 
> Page listed here 
> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Brief_Explanation>. I was surprised at the ingenuity of projects, which I can work on during my Summer and even beyond. With an avid interest in Full Stack Web Development and DevOps, I would like to work on PackageInfo Web App under the guidance of *Alexios Zavras. *
> 
> Previously I have worked as a Software Engineer Intern at Qxf2 and an 
> Explorer Fellow at Major League Hacking. Given the Project Idea, I 
> would like to work on this Project and I have explored some of the 
> technology stacks that can be used for the same: 
> 
> * *Frontend Framework/Library: *ReactJS (Professional-Level 
> Experience) 
> * *Server-Side Framework: *Flask/FastAPI (Professional-Level 
> Experience)
> * *Database: *MySQL (Intermediate-Level Experience) 
> * *DevOps: *Docker, Github Actions 
> As of now, I would like to break the whole ideation process into these 
> parts: 
> * *Strategic Analysis: *To brainstorm on the specifics that we are 
> looking for in the Web Components. 
> * *Information Architecture:* Planning on how accessible the 
> information should be to the Users 
> * *Wireframing:* Using a prototyping tool (Adobe XD/Figma) to come up 
> with simple wireframes and communicate the overall idea and aesthetics 
> of the UI 
> * *Technical System Design: *Decide the Tech Stack, workflow and 
> integration
> While this ideation process can be done when the Coding Period would 
> officially start, I would like to complete as much as possible during 
> the proposal process, so that I can get cracking on the project really 
> fast. 
> 
> I would love to gain a perspective on my understanding so far and would 
> like to know what we can go ahead with next. I would be looking forward 
> towards a positive response from the Mentors. 
> 
> Yours Sincerely,
> Harsh Bardhan Mishra
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων