ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Google Summer of Code 2021: PackageInfo WebApp [Harsh Mishra]

Hi Everyone,

I am looking to work on the *PackageInfo Web App *project under the
guidance of Alexios Zavras. I have documented my experience and proposal
break-out above. I would be highly delighted to work with the organization
and learn some real-world skills through this project and my association
with the organization.

I would be highly obliged if one of the mentors/maintainers can put me in
touch with the right mentor for the project. I understand that some of the
maintainers and mentors are super-busy, but I would be delighted if we can
communicate heavily on this project so that I can work on my proposal. Lack
of communication will lead poor ideas going down the pipeline, something
which would not bring value to either the project or the organization.

I would be looking forward to a positive response.

Thanking You,
Harsh

On Wed, Mar 10, 2021 at 2:30 PM Harsh Bardhan <erbeusgriffincasper [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Respected Mentors and Maintainers,
>
> With due respect, I'm Harsh Bardhan Mishra, a Junior Year Student at
> Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, India. I am
> currently majoring in Computer Science and Engineering, and I would like to
> reach out to you on the prospects of working on the *PackageInfo WebApp*
> through the Google Summer of Code 2021.
>
> I came across the project through the Google Summer of Code '2021 Ideas
> Page listed here
> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Brief_Explanation>.
> I was surprised at the ingenuity of projects, which I can work on during my
> Summer and even beyond. With an avid interest in Full Stack Web Development
> and DevOps, I would like to work on PackageInfo Web App under the guidance
> of *Alexios Zavras. *
>
> Previously I have worked as a Software Engineer Intern at Qxf2 and an
> Explorer Fellow at Major League Hacking. Given the Project Idea, I would
> like to work on this Project and I have explored some of the technology
> stacks that can be used for the same:
>
>
>  - *Frontend Framework/Library: *ReactJS (Professional-Level
>  Experience)
>  - *Server-Side Framework: *Flask/FastAPI (Professional-Level
>  Experience)
>  - *Database: *MySQL (Intermediate-Level Experience)
>  - *DevOps: *Docker, Github Actions
>
> As of now, I would like to break the whole ideation process into these
> parts:
>
>  - *Strategic Analysis: *To brainstorm on the specifics that we are
>  looking for in the Web Components.
>  - *Information Architecture:* Planning on how accessible the
>  information should be to the Users
>  - *Wireframing:* Using a prototyping tool (Adobe XD/Figma) to come up
>  with simple wireframes and communicate the overall idea and aesthetics of
>  the UI
>  - *Technical System Design: *Decide the Tech Stack, workflow and
>  integration
>
> While this ideation process can be done when the Coding Period would
> officially start, I would like to complete as much as possible during the
> proposal process, so that I can get cracking on the project really fast.
>
> I would love to gain a perspective on my understanding so far and would
> like to know what we can go ahead with next. I would be looking forward
> towards a positive response from the Mentors.
>
> Yours Sincerely,
> Harsh Bardhan Mishra
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων