ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Sastix-CMS project interest

Hello all,


I am a PhD student in the Harokopio University of Athens and I would like to participate to the GSoC with the project for the Sastix-CMS. I have around three years of professional experience with the Spring framework and I got familiar with the codebase.

I would like to ask if there is a preferred way to do something as an example of our work (e.g. some sample project) in order to have some reference apart from the composition of the proposal.

Since the project involves extending the functionality of the existing codebase apart from the frontend part, I wonder if the mentors are available for us to write some issues and start discussing or contributing.


Best regards,

Ilias Kyrannas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων