ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Package Info Webapp

Please use the mailing list for any communication.

Realistically, I cannot think of any way of collecting
such information for the components.
I do not want the project to set the student up for failure,
so let's restrict the information on pieces that we know
can be collected.

On Mon, Mar 22, 2021, at 05:14, Dhruv kabariya wrote:
> I think we should go to some pipeline method where we can update or add 
> data with API endpoints where developers can update or add package info 
> by API. Here we can also use options like Upload CSV, TSV files and we 
> can collect data from these 2 methods. If you have some unique method, 
> tell us we can work on that too. I will include all information of 
> endpoint and pipeline with diagram and compile it in the above file.
> 
> On Sat, Mar 20, 2021 at 1:44 PM Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr 
> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>> wrote:
> > Thanks for your interest.
> > 
> > It's interesting that you plan to store in the database
> > information like description, developer, github repo, or features.
> > How do you plan to collect this info for hundreds of thousands
> > of entries?
> > 
> > On Fri, Mar 19, 2021, at 20:48, Dhruv kabariya wrote:
> > > Hello Mentor and Fellow Students,
> > > I have made a rough proposal for the Package Info website Project. The 
> > > website aim providing information about package available in different 
> > > Linux distribution. So please review and if you find I am lacking 
> > > something or done some overwork. Please let me know.  
> > > 
> > > ----
> > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> > > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> 
> > > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr>>>.
> > > 
> > > Attachments:
> > > * PackageInfo Web App (1).pdf
> > 
> > -- 
> > -- zvr -

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων