ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Package Info Webapp

So, Alexios can you suggest some method from which we can collect data of
packages. I will handle rest part like how we can integrate it. Can you
help me here.

On Sat, Mar 20, 2021, 1:44 PM Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:

> Thanks for your interest.
>
> It's interesting that you plan to store in the database
> information like description, developer, github repo, or features.
> How do you plan to collect this info for hundreds of thousands
> of entries?
>
> On Fri, Mar 19, 2021, at 20:48, Dhruv kabariya wrote:
> > Hello Mentor and Fellow Students,
> > I have made a rough proposal for the Package Info website Project. The
> > website aim providing information about package available in different
> > Linux distribution. So please review and if you find I am lacking
> > something or done some overwork. Please let me know.
> >
> > ----
> > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
> > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
> > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
> > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
> > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
> >
> > Attachments:
> > * PackageInfo Web App (1).pdf
>
> --
> -- zvr -
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων