ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Development of a DIY robot kit for educators

Dear Alexandre,
The DIY robot kit for this project has been developed 2 years ago in a
similar GSoC project:
https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot
The project is at a good level in terms of hardware, so the effort now must
be put on the software part.
What can be extended is:
a) the educational scenarios/exercises for teachers and students (e.g.
experiments in engineering, geometry, mathematics, etc. that could be
taught by programming the robot).
b) What has already been developed in terms of educational scenarios is in
the form of Jupyter notebooks that run on the raspberry pi of the robot. A
possible extension would be to add support (and working examples) on
NodeRed or other similar workflow-based tools.

By replacing the raspberry with Arduino will probably need many more
changes to the libraries on top, but if you are more interested in
hardware, then provide more details on your proposal. Also include
information about the PCB. GFOSS has a 3d-printer, and in general, I
believe that printing the parts will not be a problem.

Apart from your CV and application, it would be nice to have your proposal
on how you can expand what has already been developed so far on
https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot
Kind regards
Iraklis

On Fri, Mar 26, 2021 at 2:28 PM Αλέξανδρος Αριστόβουλος <
alexandrosaristovoulos [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hello mentors, I have some questions about the project “development of a
> DIY robot kit for educators”
>
> First of all, since this is expected to be a low-cost robot should we try
> to migrate from raspberry pi to Arduino which is cheaper? The only
> “drawback” to this would be that in order to reprogram the robot, the
> educator would need to connect it to a computer with the appropriate cable.
>
> Secondly, would you be interested in the creation of a PCB in order to
> make assembly easier?
>
> Lastly, how will the cost for the parts and the 3d prints be covered? I am
> an electrical engineer from Athens and since you are professors in
> universities in Athens would it be possible for me to come to the
> university and use the university’s 3d printer?
>
> Thank you,
>
> Alexandros Aristovoulos
>
> 4th year Electrical and Computer Engineer in Patras
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων