ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 2021: HashesDB

Hi Vassilis, thanks for your interest.

The rationale for having multiple hash values in the database
is purely to facilitate querying.

It's the difference between telling a user "ask for a hash value;
get the result" and "you should have/install the file; you should
have/install software to produce MY favorite hash; you should
compute this hash; you can query with this hash".
Keep in mind that the first 3 conditions may be actual steps
to be performed. Why burden the user?

To take your idea to an extreme, I can tel the user:
"oh, you have the file; compute its SWHID and
check at archive.softwareheritage.org"
No need for us to do anything; the functionality is already existing. ;-)

On Sat, Mar 27, 2021, at 00:06, Vassilis Xanthopoulos wrote:
> Greetings everyone,
> 
> My name is Vassilis Xanthopoulos and I am an undergraduate student at 
> the National Technical University of Athens currently pursuing a degree 
> in 
> Electrical and Computer Engineering. Reading through the project ideas 
> for GSoC 2021, the hashesDB project caught my eye and I have a question 
> about a certain aspect of it. 
> 
> Is there any benefit in storing multiple hashes in the database for a 
> single file instead of just one? I have some possible answers in mind 
> including
> 
>   * Using an optimal hash function for each file type
> 
>    This doesn't require storing all hashes for all files though, 
> just the right hash for each file
> 
>   * Collision detection
> 
>    I believe it's very improbable to find collisions in our data, 
> provided we use appropriate hash functions (maybe it's even a feature, 
> since we would like 
>    some locality properties in our hash functions). All around it 
> feels like a long shot.
> 
>   * Providing the flexibility of using various hash function to 
> digest a file and query the database.
> 
>    I consider this option to be a nice-to-have feature rather than a 
> reason on it's own to add so much redundant information in the 
> database. 
> 
> Thanks in advance,
> Vassilis.
> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων