ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring and frontend,
we can discuss about specific topic in the issue itself , will be easy to
track stuff.

Thanks and regards
Sanskar Gupta


On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Hi Sanskar,
>
> Do you really need to implement those endpoints for monitoring? There are
> already solutions which we could integrate. Just take into account that we
> want the whole solution to be dockerized and be able to scale. We prefer to
> use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring tools that fit well
> there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics, DataDog etc).
>
> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small testbeds to see
> how autoscaler works, having videos been served from the
> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
> architecture level and support it with any new implementations.
>
> For any proposed enhancements, create github issues and we can take the
> discussion from there.
>
> Thanks,
> Giannis
> --
> Ioannis Skitsas
>
>
>
> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Giannis
>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by implementing
>> necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc using websockets
>> as it should be real time if I understand the functionality right.
>> After that spring security can be integrated with creator and admin
>> roles.We can discuss possibility of having more roles though
>> I see you are using hazelcast for caching which according to me is a
>> reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on kubernetes,
>> if yes what was the number of running instances?
>> Also let me know if my plan to get started with backend enhancements
>> sounds fine.We can then discuss the react app.
>>
>>
>> Thanks and regards
>> Sanskar Gupta
>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>
>>
>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Hi Sanskar,
>>>
>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>
>>> Regarding the project see here
>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>
>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the README are
>>> not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to have this
>>> feature because it is easier for an integrator to understand our APIs and
>>> data, and get exactly what you are asking for. You are free to implement
>>> any of them if you feel you can deliver them in the proposed timeline.
>>>
>>> Let me know if you need any other information.
>>>
>>> Best regards,
>>> Giannis
>>>
>>> --
>>> Ioannis Skitsas
>>>
>>>
>>>
>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Mentors
>>>> This is regarding the cms  project.
>>>> First of all there was an issue in readme , the image url in sample
>>>> request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>>> throwing 400)
>>>> So I created an issue and a pull request for the same , requesting you
>>>> to review it.
>>>>
>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>
>>>> Now regarding the project and possible enhancements about security,
>>>> scalability and monitoring,I feel the following tech stack will be super
>>>> beneficial and insanely fun to implement
>>>>
>>>> Frontend: Using material ui components to create a react  dashboard for
>>>> executing role based endpoints.
>>>>
>>>> Security:Integrating spring security for resource access management
>>>>
>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant monitoring API
>>>> health and performance in TPS
>>>>
>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place CI/CD
>>>> pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with CircleCI.
>>>>
>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where we can
>>>> store meta data into separate columns or in a single string if redundancy
>>>> is the deciding factor
>>>>
>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>
>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech stack ,also
>>>> request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>
>>>> Thanks and Regards
>>>> Sanskar Gupta
>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ----
>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>>>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>
>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων