ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
I did some research about how to implement frontend and setting up
monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc which
I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.

Thanks & Regards
Sanskar Gupta

On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring and
> frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself , will be
> easy to track stuff.
>
> Thanks and regards
> Sanskar Gupta
>
>
> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> Do you really need to implement those endpoints for monitoring? There are
>> already solutions which we could integrate. Just take into account that we
>> want the whole solution to be dockerized and be able to scale. We prefer to
>> use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring tools that fit well
>> there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics, DataDog etc).
>>
>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small testbeds to see
>> how autoscaler works, having videos been served from the
>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>> architecture level and support it with any new implementations.
>>
>> For any proposed enhancements, create github issues and we can take the
>> discussion from there.
>>
>> Thanks,
>> Giannis
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
>>
>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by implementing
>>> necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc using websockets
>>> as it should be real time if I understand the functionality right.
>>> After that spring security can be integrated with creator and admin
>>> roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>> I see you are using hazelcast for caching which according to me is a
>>> reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on
>>> kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>> Also let me know if my plan to get started with backend enhancements
>>> sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>
>>>
>>> Thanks and regards
>>> Sanskar Gupta
>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>
>>>
>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>> wrote:
>>>
>>>> Hi Sanskar,
>>>>
>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>
>>>> Regarding the project see here
>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>
>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the README are
>>>> not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to have this
>>>> feature because it is easier for an integrator to understand our APIs and
>>>> data, and get exactly what you are asking for. You are free to implement
>>>> any of them if you feel you can deliver them in the proposed timeline.
>>>>
>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>
>>>> Best regards,
>>>> Giannis
>>>>
>>>> --
>>>> Ioannis Skitsas
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Mentors
>>>>> This is regarding the cms  project.
>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url in sample
>>>>> request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>>>> throwing 400)
>>>>> So I created an issue and a pull request for the same , requesting you
>>>>> to review it.
>>>>>
>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>
>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about security,
>>>>> scalability and monitoring,I feel the following tech stack will be super
>>>>> beneficial and insanely fun to implement
>>>>>
>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react  dashboard
>>>>> for executing role based endpoints.
>>>>>
>>>>> Security:Integrating spring security for resource access management
>>>>>
>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant monitoring API
>>>>> health and performance in TPS
>>>>>
>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place CI/CD
>>>>> pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with CircleCI.
>>>>>
>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where we can
>>>>> store meta data into separate columns or in a single string if redundancy
>>>>> is the deciding factor
>>>>>
>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>
>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech stack ,also
>>>>> request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>
>>>>> Thanks and Regards
>>>>> Sanskar Gupta
>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> ----
>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>>>>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>
>>>>

Attachment: cms.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων