ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 2021

Hi Alexios, thank you for your reply !

I've gone through the mailing list, and I think I understand most of
the specifications needed for the project. I've understood the primary
focus is to make it reliable, and easily self-hostable, instead of a
service hosted somewhere.

I don't have any particular doubts in the database / interface part,
but would it be beneficial to develop testing suites for the package
listings generated by package managers of different distros ? I have
experience with unit / integration testing in python. Would developing
a prototype for fetching info + unit testing the 3 main package
managers (apt/dpkg, pacman, dnf/yum) be a decent addition to the
proposal ?

Best regards,
Vividh

On Sat, Mar 27, 2021 at 8:48 PM Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
>
> Hi Vividh, thanks for your interest!
> This mailing list is in English; there are many members
> who do not speak Greek.
>
> As written in the "projects" page, PackageInfo is a new project,
> to be implemented from scratch in this GSoC.
> Therefore, there is no current list of issues to be fixed.
> Please read previous messages circulated on this list
> that have mentioned some details about the project.
>
> Previous emails can be found on this page:
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/
> The interface is in Greek, but the first links
> point to the archives of March/February 2021,
> by date or by thread.
>
> On Sat, Mar 27, 2021, at 14:48, Vividh Mariya wrote:
> > Hello !
> >
> > I am aspiring for Google Summer of Code 2021. I came across this
> > project called PackageInfo WebApp in your ideas list, and I'm
> > interested to work on it. I have one year of experience with backend
> > development in Django, and am comfortable with using VueJS or plain
> > javascript for the frontend. I'm also a freelance sysadmin, and am
> > proficient with using tools like git, docker, nginx and postgres for
> > deployment.
> >
> > Are there any issues to be fixed / contributions to be made, or are
> > there some specific requirements for a prototype that I can build to
> > show my proficiency in these fields?
> >
> > Looking forward to hearing from you
> > Best regards,
> > Vividh
> >
> > ----
> > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
> > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
> > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
> > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
> > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
> >
>
> --
> -- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων