ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC 2021

Hi Vividh,

sure, your proposal may include everything you think
is relevant and improves it.

On Sat, Mar 27, 2021, at 19:56, Vividh Mariya wrote:
> Hi Alexios, thank you for your reply !
> 
> I've gone through the mailing list, and I think I understand most of
> the specifications needed for the project. I've understood the primary
> focus is to make it reliable, and easily self-hostable, instead of a
> service hosted somewhere.
> 
> I don't have any particular doubts in the database / interface part,
> but would it be beneficial to develop testing suites for the package
> listings generated by package managers of different distros ? I have
> experience with unit / integration testing in python. Would developing
> a prototype for fetching info + unit testing the 3 main package
> managers (apt/dpkg, pacman, dnf/yum) be a decent addition to the
> proposal ?
> 
> Best regards,
> Vividh
> 
> On Sat, Mar 27, 2021 at 8:48 PM Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
> >
> > Hi Vividh, thanks for your interest!
> > This mailing list is in English; there are many members
> > who do not speak Greek.
> >
> > As written in the "projects" page, PackageInfo is a new project,
> > to be implemented from scratch in this GSoC.
> > Therefore, there is no current list of issues to be fixed.
> > Please read previous messages circulated on this list
> > that have mentioned some details about the project.
> >
> > Previous emails can be found on this page:
> > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/
> > The interface is in Greek, but the first links
> > point to the archives of March/February 2021,
> > by date or by thread.
> >
> > On Sat, Mar 27, 2021, at 14:48, Vividh Mariya wrote:
> > > Hello !
> > >
> > > I am aspiring for Google Summer of Code 2021. I came across this
> > > project called PackageInfo WebApp in your ideas list, and I'm
> > > interested to work on it. I have one year of experience with backend
> > > development in Django, and am comfortable with using VueJS or plain
> > > javascript for the frontend. I'm also a freelance sysadmin, and am
> > > proficient with using tools like git, docker, nginx and postgres for
> > > deployment.
> > >
> > > Are there any issues to be fixed / contributions to be made, or are
> > > there some specific requirements for a prototype that I can build to
> > > show my proficiency in these fields?
> > >
> > > Looking forward to hearing from you
> > > Best regards,
> > > Vividh
> > >
> > > ----
> > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
> > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
> > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
> > > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
> > > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
> > >
> >
> > --
> > -- zvr -
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων