ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC HashesDB

OK, yes, you are correct that there might be
a number of hashes for each file.
So the database may include:
- sha1(file1)  == 0x1234...
- sha1(file2)  == 0x5678...
- sha2(file2)  == 0xABCD...

Is your question how are these queried?


On Wed, Mar 31, 2021, at 09:41, Nikolaos Sokos wrote:
> Lets say we have a database that stores multiple hash values (for 
> example sha1 , sha2-256) with multihash representation as you 
> suggested. "For each file, a number of distinct hashes" this is where 
> my question comes, for every file we must have the same hash functions 
> and the corresponding hash values or can for example : File1 --> sha1 
> --> hash value-1 that is stored on database . File2 --> sha1 -->hash 
> value2-1 & File2 --> sha2-256 --> hash value 2.2 and both stored . If 
> we use multihash we can easily find out which hash function we use but 
> when we try to search if a file has been seen again we dont know that 
> hash value exists and we have to check for every allowed hash function. 
> I hope this helps . 
> Thanks for your immediate response, 
> Nikos
> 
> Στις Τετ, 31 Μαρ 2021 στις 10:19 π.μ., ο/η Alexios Zavras 
> <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>> έγραψε:
> > Yes, of course there will be a database.
> > Maybe I misunderstood your initial question
> > and answered something different...
> > I thought you were asking about how to ensure
> > the integrity of "our" database if we were allowing
> > users to "upload" hashes.
> > 
> > Can you repeat (using other words) your question, please --
> > or give an example so that I can better understand?
> > 
> > On Wed, Mar 31, 2021, at 08:40, Nikolaos Sokos wrote:
> > > Thank you for the clarification but I am still a bit lost. Even if we 
> > > don't have to collect data, shouldn't we know or create Database 
> > > structure? So we can maintain and search it faster? 
> > > 
> > > Στις Τετ, 31 Μαρ 2021 στις 8:36 π.μ., ο/η Alexios Zavras 
> > > <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr> <mailto:zvr%2Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr <mailto:zvr%252Beellak [ at ] zvr [ dot ] gr>>> έγραψε:
> > > > HI Nikos, thanks for your interest.
> > > > 
> > > > The goal of the project is to create software
> > > > that creates, maintains, and searches a database of hashes.
> > > > It is not to offer a service nor to collect data of such a database.
> > > > 
> > > > Therefore there is no "our Database" where a user
> > > > might "wants a file hash to be stored into",
> > > > no files to be uploaded or anything like that.
> > > > 
> > > > I hope it's a little clearer now.
> > > > 
> > > > On Wed, Mar 31, 2021, at 03:27, Nikolaos Sokos wrote:
> > > > > Greetings,
> > > > > My name is Nikolaos Sokos and I am currently studying  Computer 
> > > > > Engineering and Informatics at Patras,Greece.I have a question about 
> > > > > the project : Lets say a user wants a file hash to be stored into our 
> > > > > Database should every hash value accepted be calculated and saved or 
> > > > > can the user choose the type of hashing. The main problem if the user 
> > > > > can choose is that when for example the same file is uploaded but with 
> > > > > another hashing we have to recalculate every acceptable hash and check 
> > > > > if it is already stored (or look for a better solution?) What does the 
> > > > > project suggest ? Should we save every single hash or find a way to 
> > > > > check if different hash value is stored? 
> > > > > I really hope I made my point clear, 
> > > > > Thanks for your time , 
> > > > > Nikos
> > > > > 
> > > > > ----
> > > > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> > > > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> > > > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> > > > > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > > > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > > > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> > > > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>> 
> > > > > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr> <mailto:gsoc-developers%252Bunsubscribe%2540ellak.gr <mailto:gsoc-developers%25252Bunsubscribe%252540ellak.gr>>>>.
> > > > >
> > > > 
> > > > -- 
> > > > -- zvr -
> > 
> > -- 
> > -- zvr -

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων