ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Ενδιαφέρον για GSoC - Robot Kit

Good evening everyone.

In the last few days I have been drafting my proposal for GSoC '21.

The most interesting part (at least the part I consider most interesting
myself, as this is my main idea) is the "common sensor interface" described
briefly on p.5 of the attached pdf file.

Your suggestions are most welcome!

Spyros Rallis

Attachment: GSoC21_SPYRIDON_RALLIS.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων