ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Query regarding the PackageInfo WebApp Project

Hi,

Thank you for your response !
This clears up most of my doubts. I was giving the parsing part
unnecessarily high weightage, thanks for the clarification !


On Tue, Apr 6, 2021 at 1:54 AM Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
>
> Hi,
>
> You are correct that the goal of this project is produce software,
> not deploy or provide a service.
>
> As such, the project has nothing to do with a centralized database
> keeping data for others. This would imply a service and introduces
> a number of other problems, which are not part of this project.
>
> I think it would be easier to have the software based on abstractions
> like "get_list_of_packages", "get_package_details" and
> "get_package_source", which can be implemented for various distributions.
> By far the easiest way to implement these are by using
> the package managers -- that's what they were implemented for.
> Trying to reverse engineer all of them to find out how they work
> and develop software to use the underlying data is much more work,
> resulting in much more fragile code.
>
> I, personally, know the details of Debian packages,
> but I am blissfully ignorant when it comes to other distributions.
>
> I do not rule out this idea, but be prepared to spend a LOT of time
> documenting and implementing lots of package manager functionality
> for something that is a secondary task of the project.
> Because you will obviously not simply _use_ the "DB files" as you write;
> you would have to write code to find out which these are
> and fetch them, etc.
>
> I'd hate to see student fail their project because they got too
> much to do on a side task.
>
> On Mon, Apr 5, 2021, at 14:56, Vividh Mariya wrote:
> > Hello !
> > I had a doubt regarding the PackageInfo WebApp project. You've
> > mentioned about getting a pointer to the exact sources of a package
> > using SWHID's in this mailing list before. Also, as far as I could
> > tell, this project is supposed  to be something that users can easily
> > install on their own systems, or self-host on a vps somewhere, instead
> > of providing a central service where users can go to.
> >
> > 1) Most mainstream distros do have some packages already added to the
> > SWHID archive, but there are a lot of packages that are missing. Since
> > every user of this software will be maintaining and updating their own
> > copy of the database, will they be pulling down sources of every
> > package, calculating the SWHID, and requesting to put it on the
> > archive (if not already present), or should we have a central database
> > where users can query to get the SWHID (if already present) ?
> >
> > 2) Regarding getting the package metadata of all distros, I had made a
> > test script using that spins of docker containers of Ubuntu, Fedora
> > and Arch Linux, uses the respective package managers, and get the
> > package information. But while listing entire package lists, very
> > little information is extracted. To get more detailed stuff like  the
> > link to the .deb / .rpm file, download size, md5 hash etc. we have to
> > query it on a per package basis.
> > Would it be viable ( and maybe faster ) to not use the package
> > managers, instead get the DB files ( like
> > http://mirror.rise.ph/archlinux/core/os/x86_64/core.db ) from a mirror
> > and parse them directly ?
> >
> > ----
> > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
> > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
> > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
> > mentors of Google Summer of Code projects.,
> > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> > ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
> > <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
> >
>
> --
> -- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων