ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Yash Vora - Greek glyphs in Open Source Fonts: additions and redesign

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:Mangal;
	panose-1:2 4 5 3 5 2 3 3 2 2;}
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0in;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
	{mso-style-priority:99;
	color:blue;
	text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:8.5in 11.0in;
	margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EN-US link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Good evening,</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>My name is Yash Vora and I am interested in “Greek glyphs in Open Source Fonts: additions and redesign” project for GSoC 2022. </p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I have 2-years of experience with illustrator. I have not worked on making fonts but I can make fonts with Illustrator. I would really like to further familiarize myself with the specific project so please let me know whether there are any open tasks that would help me do that.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Thanks &amp; Regards </p><p class=MsoNormal>Yash Vora</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sent from <a href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986";>Mail</a> for Windows</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων