ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interested in development of management system for NodeRed instances....

Hi!
I am Raghav Sharma, currently a Computer Science and Engineering student at Thapar University, Patiala, India. I am writing this mail since I was interested in one of the project ideas proposed by your team for GSOC 2022. The project is for the Development of a management system for NodeRed Instances.
As an undergraduate student, I am deeply involved in DevOps and automation. I have a deep interest in making automation scripts in Python and experimenting with IoT using Raspberry Pi. Looking at the project idea's abstract, I feel I can learn and have fun working on it.
I have some expertise in containerizing applications and have been doing so with many of my projects.

I would like to know more about this project and would love to be involved in building the project.

Some of my relevant projects are:
a) Notion-DiscordBot
A link management system developed in Python using the Notion API to manage links in Notion via Discord. This bot is currently containerized and deployed on a Google cloud server serving 25 discord servers worldwide.

b) Smart-Home-Doorbell
An intelligent doorbell that clicks a photo of the guest at the door and sends it to the house owners over telegram. I built this using a raspberry pi which controlled the actual bell and doorbell switch.

c) Home-Lab-Server
A samba file server, media server, and CCTV system built on an open-source project called MotionEyeOS. It is also a virtualization server running a custom PFsense router and a VM hosting multiple containerized public APIs. The home lab was built as an experimentation lab where different ideas and tools could be tested and used.

Attached below are my resume and the GitHub profile link

Hope to hear from you
Regards
Raghav Sharma
https://github.com/raghavTinker
[https://avatars.githubusercontent.com/u/71115825?v=4?s=400]<https://github.com/raghavTinker>
raghavTinker (Raghav Sharma) - GitHub<https://github.com/raghavTinker>
Hi, I'm Raghav ! 🔭 I’m currently working on - Backend Development, Automation; 🌱 I’m currently learning - Docker, Kubernetes, Server management, Data Structures and Algorithms; 👯 I’m looking to collaborate on - Automation projects, Python Projects, Bot projects; 🤔 I’m looking for help with - Data Structures and Algorithms; ⚡️ Interests - Networking, Dev-Ops, Automation
github.com

Attachment: my_resume-2.pdf
Description: my_resume-2.pdf

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων