ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Label Buddy 2.0

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0in;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:8.5in 11.0in;
	margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EN-US link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Greetings, </p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Once again, I would like to introduce myself. My name is Ioannis Prokopiou, I am 23 years old and I am a fifth-year (final semester) student at the Computer Engineering and Informatics Department of University of Patras. </p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>This period, I am doing my internship at Orfium, a technology company providing software, data, and licensing solutions for the entertainment industry’s most complex problems around music and more. I am a Junior Data Scientist and I am part of the research team working on AI.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I would like to express my interest in the “Label Buddy 2.0: Automated audio-tagging using transfer learning” project. While doing my internship in touch with the music industry, I have seen the various problems and the effort that is needed in order to have an accurate annotation dataset when it is needed.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>My main interest is Machine Learning. I am experienced with a variety of ML frameworks and I have strong python skills. Specifically, Transfer Learning (TL) is an area that I was looking forward to get some practical experience, since I have been doing some research about it lately.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>From my past working experience, I am able to conduct research and be able to decide which model architecture fits each scenario. Also, I may have limited experience with Django and Docker but I am more than interested to learn even more.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I am currently writing my proposal so whatever you think that would help me, please share it with me. I am attaching my cv as well so if you have any question please do not hesitate. I am positive that I can be a great fit for this project that is not only useful, but it seems very fun to work on!</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Thank you in advance!</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Kind Regards,</p><p class=MsoNormal>Ioannis Prokopiou<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Attachment: Ioannis_Prokopiou_Resume.pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων