ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC'23 GFOSS (Apothesis)

Good Morning Sir,
I am Vaneesha S Kumar, a first year undergraduate student from IIT Kanpur,
Math and Scientific Computing department.
I was going through this year's project ideas for GSoC'23 and I found your
project "Creating new lattices for Apothesis" and I really liked it.
I have a good hold on the C++ language and am familiar with surface
lattices(as they were part of my course in chemistry) and I have also
started going through the Apothesis code in github.
I am really interested in the project and would like to write a proposal
for GSoC 2023.
Can you please guide me through this? Is there any issue that I can work on
currently? Or should I
do some other self projects to make my proposal strong?

Thank you
Vaneesha S Kumar
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων