ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interest in contributing in OpenAPI integration in dFlow DSL project

Hello,
I hope this email finds you well, i'm following up on my previous email,
regarding my interest in contributing to OpenAPI integration in dFlow DSL.
I understand that you may be busy, and I just wanted to check in and see if
there is any updates or suggestions you had for me.

I'm still very interested in contributing to the project and would
appreciate any guidance or advice you may have.

Thank you for your time and consideration.

Best regards,
Charalampos Metaxas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων