ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC'23 GFOSS (Apothesis)

I kindly ask you to compile first apothesis and use the input.kmc file within the /src to test it. I will guide you once you have apothesis compiled.

Do you access to scientific publications? There is a discussion about lattice creation on this: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-29488-4

If not I will find an alternative source.


Best regards,

Nikos

Στις 13/3/2023 9:18 π.μ., ο/η Vaneesha Sathya Kumar έγραψε:
Good morning sir,
Yes sir, I will certainly do as you have suggested and compile Apothesis. Are there some specific cases you would like me to run?

Also, to answer your question about lattices, I have theoretical knowledge about Simple cubic, FCC, BCC, Hexagonal and Diamond lattices. I have never created such lattices though. Could you please suggest a source from which I can read about creating such lattices and try to create one myself?

Thank You,
Vaneesha S KumarOn Sun, Mar 12, 2023 at 10:54 PM Nikolaos (Nikos) Cheimarios <n [ dot ] cheimarios [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

  Dear Vaneesha,

  thank you very much for you interest in our project.

  I would suggest as a first step to compile Apothesis and perform some
  runs. We will help you perform the runs in certain cases.

  I kindly also ask you to share some info about the lattices that
  you are
  familiar. Have you created such lattices?


  Best regards,

  Nikos


  Στις 12/3/2023 11:19 π.μ., ο/η Vaneesha Sathya Kumar έγραψε:
  > Good Morning Sir,
  > I am Vaneesha S Kumar, a first year undergraduate student from IIT
  > Kanpur, Math and Scientific Computing department.
  > I was going through this year's project ideas for GSoC'23 and I
  found
  > your project "Creating new lattices for Apothesis" and I really
  liked it.
  > I have a good hold on the C++ language and am familiar with surface
  > lattices(as they were part of my course in chemistry) and I have
  also
  > started going through the Apothesis code in github.
  > I am really interested in the project and would like to write a
  > proposal for GSoC 2023.
  > Can you please guide me through this? Is there any issue that I can
  > work on currently? Or should I
  > do some other self projects to make my proposal strong?
  >
  > Thank you
  > Vaneesha S Kumar
  >
  > ----
  > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
  συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων
  του Google Summer of Code - A discussion list for student
  developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
  > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
  > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
  ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
  <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων