ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Message for joining the community

Hello to everyone in the community [image: :wave:] I am Simarjeet Singh a
2nd year BTech student at Thapar Institute. I am an aspiring GSOC
contributor. I am passionate about learning new technologies and am
currently focused on web development.
I am new to this community and would love to connect and contribute to Open
technologies Alliance-GFOSS.look forward to talking with other community
members and learning a lot.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων