ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea

Greetings,
Thank you for taking the time to review my proposal and providing me with feedback. I appreciate you pointing out the repeated phrase, I have made the necessary changes to the document.

I have also included some additional sections that were not explicitly mentioned, but please let me know if you think they should be removed. Additionally, I have created a Gantt Chart to better visualize the timeline of the project, and I would appreciate any suggestions you might have for improving it. I have attached the finished draft of my proposal, and I'm looking forward to hearing your thoughts on my proposal.

Thanking you again for your continued support.
Best Regards,
Ujjwal Shekhar
________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Tuesday, March 28, 2023 10:43 AM
To: Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>; gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
Subject: Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea


Thank you Ujjiwal. Your proposal looks strong.

Besides some parts that you repeat (in example the phrase: "In aerospace HPC materials ..." in pages 4 and 5) it is well structured.


No. Of course the project has not been taken by someone else. Google will decide that.

A candidate have submit that but I can not check it in this stage.

Do not forget that gsoc is for you to learn about open source not just working on a software per se.


Best regards,

Nikos
Στις 27/3/2023 9:46 μ.μ., ο/η Ujjwal Shekhar έγραψε:
Greetings,
I hope this email finds you well. I am writing to submit the second draft of my proposal, which now includes the Milestones and Timelines section. The only remaining section is the Previous Work section, which I will add in the next draft. I expect to complete it within an hour.

During my review of the Apothesis repository, I noticed a recently submitted PR that implements a template for the HCP lattice. I wanted to confirm if the project is still available or has been taken by someone else. If it is no longer available, I am still highly interested in contributing to a different problem statement on this repository. Please let me know if I should continue drafting a proposal.

Thank you for your time and continued support. I'm looking forward to hearing your thoughts on my proposal.

Best regards,
Ujjwal Shekhar
________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr><mailto:nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Monday, March 27, 2023 3:16 PM
To: Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in><mailto:ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>; gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr<mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr><mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
Subject: Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea


Hi Ujjwal],


please see my comments within your e-mail.Best regards,

Nikos


Στις 27/3/2023 12:37 μ.μ., ο/η Ujjwal Shekhar έγραψε:
Greetings,
I hope you are doing well. Thank you for taking the time to review my work and providing feedback. I have created a Pull Request<https://github.com/nixeimar/Apothesis/pull/23> on GitHub to add the parametric study's Python scripts. The commit message outlines my plan for cleaning the codebase and improving the usability of the added feature and details the changes I have made so far and the TO-DOs for further improvement. Should I create a different folder, titled "examples", and add a "parametric study" folder inside it with a README.md detailing how to use it?
Commit message
Added Python scripts to do a parametric study test
TODOS:
- Arrange in a separate folder.
- Refactor into a single script.
- Add README for parametric_study

Yes please do do.


I have started working on the proposal. I am currently following the Proposal Template<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> provided by GFOSS. However, the website has some outdated information, so I listed a few doubts I had:

 *  In the Basic Details section, it asks for my "IRC nickname on #sugar". Does GFOSS have an IRC channel that I can join?
 *  In the Your Motivation section, it asks, "Why did you choose Sugar Labs ?" Is this a typo? Should I replace "Sugar Labs" with "GFOSS"?
 *  In the Motivation section (at the end of the template). It asks for the following: Convince us that you will be a good fit for the GFOSS project you have selected by sharing links from GFOSS Projects. However, the link attached is the following (Click Here<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2019_proposed_ideas>). This has a list of GSoC projects from 2019. What should I fill in here?

No you should not do anything from the above. Sugar Labs is the project so I assume it means Apothesis.
I also had a few doubts regarding the content that I am adding in my proposal:

 *  I have also attached a few research articles demonstrating the importance of implementing HCP and Diamond Lattices in Apothesis in my proposal. Are there any resources/ scholarly articles you suggest I use to grasp the underlying concepts better?

What you have added are sufficient.

 *  For the Timeline section, I would like to ask for guidance. What is the best approach, or do you have a tentative timeline? I would appreciate your input.

If your proposal is successful, the timeline is 12 weeks (3 months). One month per lattice and one month for preparation/validation would be great.

 *
 *  Should I also add a section detailing my educational background in the Previous Work section?

Yes, this could be very useful.


I have attached a draft of my proposal for your review, I will be done with all sections except for the Milestones and Timeline section, which I will start working on soon. I appreciate any feedback or criticism you might have. I am looking forward to hearing back from you.


Up till now it looks great!


Best Regards,
Ujjwal Shekhar
________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr><mailto:nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Saturday, March 25, 2023 1:05 PM
To: Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in><mailto:ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>; gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr<mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr><mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
Subject: Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea


Hi Ujjwal,


nice work!


I am not sure about the python scripts, since the main idea is that the user will only use the input file which is a plain text.

However, it is really we can have it on apothesis for someone that would like to use it.


Yes please, go ahead and create the PR.


And yes please also start working on your proposal and when you have a finished draft I can take a look and provide feedback.


Best regards,

NikosΣτις 24/3/2023 7:43 π.μ., ο/η Ujjwal Shekhar έγραψε:
Greetings,
I hope this message finds you well.

Over the past day, I have been working on Apothesis and have made some progress in tweaking input.kmc to achieve different runs. I have created several Python scripts to run Apothesis with different input parameters and have also written two additional scripts to clean the outputs and generate plots. Please find attached the scripts, the results obtained, and a few inferences.

I have identified a few potential Quality of Life improvements, including adding details on how to run the software in the README.md, moving the ./apothesis executable inside the src folder, and providing instructions on how to use the attached script(s) in the PDF. Should I make pull requests for the first two, since they are essential to anyone using Apothesis?

Moving forward, I would appreciate your guidance on what steps to take next. Should I begin working on my proposal? If so, what components should I include, and do you think I should update you at certain intervals?

Please let me know your thoughts and any feedback or criticism you may have. Thank you for your valuable time and consideration.
Best regards,
Ujjwal Shekhar
________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr><mailto:nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Wednesday, March 22, 2023 8:38 PM
To: Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in><mailto:ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>; gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr<mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr><mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
Subject: Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea


Τhank you very much Ujjwal.

You have done an excellent work.


I kindly ask you to perform some experiments with Apothesis.


The input file contains the system to simulate.


CO + * -> CO*: constant 0.4 #0.389


This is the yCO.


O2 + 2* -> 2O*: constant 0.15 all #0.611


This is the yO.


I kindly ask you to make a parametric study, i.e. change the value of

 yCO from 0.1 to 0.9 and yO = (1-yCO)/4


and measure the growth rate and the coverage.

Set time to 1000 (e.g. time: 1000).


So at the end you can report a table:

time step | yCO | yO | growth rate | coverage CO | coverage O |


The time step in the table is where the run will stop. Once you execute apothesis you will understand what I am talking about.Best regards,

NikosΣτις 22/3/2023 12:55 μ.μ., ο/η Ujjwal Shekhar έγραψε:
Greetings,

I hope you're doing well. I have successfully compiled Apothesis on my local machine and have attached the commands I used for future reference.

Furthermore, I have been actively working on expanding my understanding of Monte Carlo methods and basic Markov Chains beyond the scope of my coursework. Yesterday, I studied these concepts from various online resources and specifically explored how to model Graphene lattice using KMC. Although the resource used MATLAB, I am confident that I can easily replicate the concepts in C++. I have included my notes and relevant links for you to look over.

Moving forward, I would appreciate your guidance on what steps to take next. Should I begin working on my proposal? If so, what components should I include, and do you think I should update you at certain intervals? I welcome any feedback or criticism that you may have.

Thank you for your valuable time and consideration.

Best regards,
Ujjwal Shekhar

P.S.: The commands used for compiling Apothesis on Ubuntu 20.02

```bash (In the Apothesis directory)
sudo apt install qtchooser
sudo apt-get install qt5-default
qmake
make
```

________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr><mailto:nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Tuesday, March 21, 2023 2:06 PM
To: gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr<mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr><mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>; Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in><mailto:ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>
Subject: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea

Dear Ujjwal. Thank you for you interest in our project.

I kindly ask you to first compile apothesis.

Are you familiar with the kinetic Monte Carlo method?


Best regards,

Nikos

Attachment: Project proposal Final Draft.pdf
Description: Project proposal Final Draft.pdf

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων