ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[GSOC] Interested in contributing to "Enabling Apothesis to support atomic layer deposition and etching processes"

  • Subject: [GSOC] Interested in contributing to "Enabling Apothesis to support atomic layer deposition and etching processes"
  • From: Sahil Ahmed <ahmedsahil1406 [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 11 Mar 2024 11:22:34 +0530
Hi guys,
I'm Sahil from India currently in my final year of university studying
Computer Science.
I have been fiddling around with Apothesis codebase for around a year
now and have an overview of how the whole codebase works. I have some
ideas regarding the project "Enabling Apothesis to support atomic
layer deposition and etching processes" and would be really interested
to discuss this further with the community and mentors.

Thank You
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.