ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in Enhancement of SmAuto DSL and integration into HomeAssistant Project

 • Subject: Re: Interested in Enhancement of SmAuto DSL and integration into HomeAssistant Project
 • From: Chai Ying Goh <cygohhh [ at ] gmail [ dot ] com>
 • Date: Fri, 8 Mar 2024 07:47:25 +0800
Hi Manos,

Thanks for your reply. I tried to run the simple example
under examples/simple_example. When I try to execute the mode with the
command `smauto interpret simple_model.smauto`.
I face this error:
```
Usage: smauto [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
Try 'smauto --help' for help.

Error: No such command 'interpret'.
```

Also cloud you provide how the smauto-dsl docker images works.
I run the docker images and open localhost:8080 on my browser, it displays
empty json.

 Regards,
gohcy

On Mon, Mar 4, 2024 at 4:45 PM Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Dear Chai,
>
> Thank you for your interest! Let's go directly to the questions:
>
>  - Regarding the current status of the project: Right now, the SmAuto
>  DSL is in a stable version and you can write models, validate them and
>  generate Python code, which can be executed. I believe you know the
>  HomeAssistant project already, since it is one of the most well known open
>  source projects for smart environments. The task is to merge these two by
>  writing a HomeAssistant module.
>  - "*Regarding the addition of virtual entities, should I implement the
>  communication protocol through commlib, or is it already integrated,
>  requiring only connection with the .smauto model?*" Right now we have
>  only hardware sensors and effectors in the SmAuto definitions. We desire to
>  allow for "virtual sensors" as well (i.e. a REST call via which we retrieve
>  data, or an RPC call), so no, these virtual entities do not currently
>  exist.
>  - Concerning auxiliary concepts, right now the base modules of SmAuto
>  are Entities and Automations. We want to enhance this by adding some more
>  complex (and better) control on when and how the automations are
>  starting/stopping, and that's why we need explicit conditions, delays etc.
>  - For generalizing the DSL's concepts we need to change the metamodel,
>  its validation mechanism and the code generation, so no, this is not about
>  formatting or functions. If you want to get a better grasp over this
>  subject you can search about Model Driven Engineering.
>  - Concerning writing a HA module, please check here:
>  https://developers.home-assistant.io/docs/add-ons/tutorial/
>
> Best,
> Manos
>
> On Sun, Feb 25, 2024 at 5:51 PM Chai Ying Goh <cygohhh [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Mentors,
>>
>> I'm Goh Chai Ying. You can call me Goh, deeply interested in the
>> Enhancement of SmAuto DSL and its integration into the HomeAssistant
>> project. As a 3rd-year student in Electronics Engineering at UTM Malaysia,
>> I've thoroughly reviewed the project description and SmAuto's GitHub
>> README. My experience with Python, IoT concepts, and Linux has me convinced
>> that I'm well-suited for this project.
>>
>> Before drafting my proposal, I'd like to gain more insight:
>>
>>  - What is the current status or progress for the projects?
>>  - Regarding the addition of virtual entities, should I implement the
>>  communication protocol through commlib, or is it already integrated,
>>  requiring only connection with the .smauto model?
>>  - In terms of incorporating auxiliary concepts, my understanding is
>>  that they are implemented within the Automations for the SmAuto Model
>>  (Correct me if I'm wrong).
>>  - For generalizing the language's Condition concept, could you
>>  provide more insight? Does it need to support additional formatting or
>>  functions?
>>  - Lastly about integration of SmAuto and HomeAssistant, How does the
>>  HA plugin integrate? through HASS.io
>>  <https://www.home-assistant.io/blog/2017/07/25/introducing-hassio/>?
>>  Or any method recommended?
>>
>> Thank you for your time, and I look forward to your response and guidance!
>>
>> Regards,
>> Goh
>> ----
>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
>> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>
>
>
> --
> Emmanouil G. Tsardoulias
> PhD, Electrical Engineer
> Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
> School of Electrical and Computer Engineering
> 54124 Thessaloniki, GREECE
> Tel.: +302310995922
> http://users.auth.gr/etsardou/
> http://r4a.issel.ee.auth.gr/
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.