ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in Enhancement of SmAuto DSL and integration into HomeAssistant Project

 • Subject: Re: Interested in Enhancement of SmAuto DSL and integration into HomeAssistant Project
 • From: Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] gmail [ dot ] com>
 • Date: Mon, 4 Mar 2024 10:45:35 +0200
Dear Chai,

Thank you for your interest! Let's go directly to the questions:

  - Regarding the current status of the project: Right now, the SmAuto DSL
  is in a stable version and you can write models, validate them and generate
  Python code, which can be executed. I believe you know the HomeAssistant
  project already, since it is one of the most well known open source
  projects for smart environments. The task is to merge these two by writing
  a HomeAssistant module.
  - "*Regarding the addition of virtual entities, should I implement the
  communication protocol through commlib, or is it already integrated,
  requiring only connection with the .smauto model?*" Right now we have
  only hardware sensors and effectors in the SmAuto definitions. We desire to
  allow for "virtual sensors" as well (i.e. a REST call via which we retrieve
  data, or an RPC call), so no, these virtual entities do not currently
  exist.
  - Concerning auxiliary concepts, right now the base modules of SmAuto
  are Entities and Automations. We want to enhance this by adding some more
  complex (and better) control on when and how the automations are
  starting/stopping, and that's why we need explicit conditions, delays etc.
  - For generalizing the DSL's concepts we need to change the metamodel,
  its validation mechanism and the code generation, so no, this is not about
  formatting or functions. If you want to get a better grasp over this
  subject you can search about Model Driven Engineering.
  - Concerning writing a HA module, please check here:
  https://developers.home-assistant.io/docs/add-ons/tutorial/

Best,
Manos

On Sun, Feb 25, 2024 at 5:51 PM Chai Ying Goh <cygohhh [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Mentors,
>
> I'm Goh Chai Ying. You can call me Goh, deeply interested in the
> Enhancement of SmAuto DSL and its integration into the HomeAssistant
> project. As a 3rd-year student in Electronics Engineering at UTM Malaysia,
> I've thoroughly reviewed the project description and SmAuto's GitHub
> README. My experience with Python, IoT concepts, and Linux has me convinced
> that I'm well-suited for this project.
>
> Before drafting my proposal, I'd like to gain more insight:
>
>  - What is the current status or progress for the projects?
>  - Regarding the addition of virtual entities, should I implement the
>  communication protocol through commlib, or is it already integrated,
>  requiring only connection with the .smauto model?
>  - In terms of incorporating auxiliary concepts, my understanding is
>  that they are implemented within the Automations for the SmAuto Model
>  (Correct me if I'm wrong).
>  - For generalizing the language's Condition concept, could you provide
>  more insight? Does it need to support additional formatting or functions?
>  - Lastly about integration of SmAuto and HomeAssistant, How does the
>  HA plugin integrate? through HASS.io
>  <https://www.home-assistant.io/blog/2017/07/25/introducing-hassio/>?
>  Or any method recommended?
>
> Thank you for your time, and I look forward to your response and guidance!
>
> Regards,
> Goh
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>


-- 
Emmanouil G. Tsardoulias
PhD, Electrical Engineer
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
54124 Thessaloniki, GREECE
Tel.: +302310995922
http://users.auth.gr/etsardou/
http://r4a.issel.ee.auth.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων