ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in Project :"EDGAR-CRAWLER: Democratizing accessibility to Financial NLP documents."

Hi Tashneet, thanks for your email.
You can take a sneak peak of the program by looking at the paper found
inside our Github. However, this does not cover all the details behind the
program. The best way to familiarize is by running the code yourself
through debugging breakpoints on your IDE.

Best,

On Mon, Mar 11, 2024 at 10:56 AM Tashneet Kaur <tashneetkaur343 [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Greetings of the Day!
> Hi mentors!
> My name is Tashneet Kaur and I am currently pursuing my bachelors in
> Computer Science at Guru Nanak Dev Engineering College. I am very
> interested in the idea of a project titled EDGAR-CRAWLER:
> Democratizing accessibility to Financial NLP documents. I have prior
> experience in the field of Artificial Intelligence, NLP, Deep Learning and
> CNN's,LLM's . I have successfully worked in research and development under
> this field and have also published one research article that deals with
> dehazing and desmoking of hazy environments in emergency conditions by
> combining two models, deep learning and a
> mathematical model of atmospheric scattering.
> Given that this project aligns closely with my interests and skills, I
> would be thrilled to contribute to it through the GSOC program.
> I also have a plan on how to execute the same but have some doubts and
> would like to seek help from the mentors so that I can clear my doubts and
> submit a better proposal.
> *Also, I want to request for some reference documents or papers so that I
> can research more on the topic and have a doubt whether the new filings are
> to be integrated in the existing systems? *
>
> Github Link - https://github.com/Tashneet-30
> LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/tashneetkaur343/
> Resume -  https://www.overleaf.com/read/fwjpppynctjt#e14489
> Looking forward to a hearing back.
>
> --
> Tashneet Kaur
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων