ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

Η προσέγγιση του Πάνου με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Αυτή την στιγμή η
πληροφορική χρησιμοποιήται στο ελληνικό δημόσιο ως προσομοιωτής χαρτιού.
Στην ουσία η πληροφορία εισάγεται στον υπολογιστή με σκοπό την εύκολη
επεξεργασία εκτύπωσης και επανατύπωση της.

Δεν είναι αυτό το σενάριο που θέλουμε.

Είναι βασικό μπορεί να γίνεται data entry των στοιχείων ώστε η
πληροφορία να μπορεί να ταξινομηθεί με δομημένο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο
είναι προφανές ότι η ίδια πληροφορία θα μπορεί να εκτυπώνεται όπου
θέλουμε, να εμφανίζεται σε όποιο application θέλουμε, να γίνεται
επικαιροποίηση της με την πάροδο του χρόνου και γενικά να είναι
επαναχρησιμοποιήσιμη.
Στο σενάριο αυτό ο κειμενογράφος δεν παίζει κανέναν ρόλο και αυτό είναι
κάτι που μας βολεύει πάρα πολύ για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να
αναφέρουμε αυτή την στιγμή.

Για να γίνει εφικτό το παραπάνω σενάριο είναι απαραίτητο το ακόλουθο
βήμα. Θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι οντότητες που αποτελούν αντικείμενα
στο σύστημα που λέγεται Δημόσια Διοίκηση και να γίνει μία κοινή σύμβαση
από όλους τους φορείς για τις ιδιότητες που έχουν όταν αναφερόμαστε σε
αυτά.

Η σκέψη θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη του τρόπου λειτουργίας μιας
αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού όπου η καθε οντότητα θα ήταν
μία κλάση που θα συσχετιζόταν με κάποιο τρόπο με τις υπόλοιπες.

Για παράδειγμα. Υπάρχει η οντότητα Υπάλληλος. Θα πρέπει όταν
αναφερόμαστε σε αυτή (σε όλη την Δημόσια Διοίκηση) να απαιτούμε όταν
εισάγονται κάποια στοιχεία το ελάχιστο της πληροφορίας που θέλουμε για
αυτόν. πχ Όνομα, Επίθετο κλπ.
Μπορεί βέβαια οι ΟΤΑ για παράδειγμα να θέλουν περισσότερες ελάχιστες
πληροφορίες για την οντότητα Υπάλληλος ΟΤΑ. Αυτές θα πρέπει να είναι
υπερσύνολο των στοιχείων της γενικής οντότητας Υπάλληλος. Με αυτό τον
τρόπο όταν ένας ΟΤΑ εισάγει ή επικαιροποιεί κάποια στοιχεία για τους
υπαλλήλους του αυτόματα η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και σε όποιον
θέλει απλά στοιχεία για Υπαλλήλους.

Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη δουλειά που απαιτείται να γίνει για το
σύνολο των οντοτήτων που διαχειρίζεται το Δημόσιο όπως για παράδειγμα
(Υποδομές, Κτήρια, Δημόσια Κτήρια, Οργανισμοί, Υπουργεία, Υπηρεσίες,
Τμήματα, Έγγραφα, κα), πρέπει όμως κάποια στιγμή να αρχίσει να γίνεται.
Αλλιώς η έννοια της επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας δεν θα έχει
κανένα απολύτως νόημα.

ΥΓ. Ο ορισμός των εννοιών με σαφήνεια θα μπορέσει να βοηθήσει και τους
ίδιους του υπαλλήλους και τους φορείς να κατανοήσουν τον τρόπο
λειτουργίας του Δημοσίου με καλύτερο τρόπο. Να αποτελέσει δηλαδή το
εργαλείο μέσο επιρροής στη ανάβαθμιση της ποιότητας εργασίας.

ΥΓ2. Στο παραπάνω εγχείρημα είναι σαφές ότι απαραίτητο εργαλείο είναι η
ηλεκτρονική πιστοποίηση των χρηστών και των εγγράφων που παράγονται από
τους Δημόσιους οργανισμούς.

O/H P. Christeas έγραψε:
> On Sunday 15 November 2009, karounos [ at ] mail [ dot ] ntua [ dot ] gr wrote:
>   
>> 						Κώστα,
>> τι συγκεκριμένανα προτείνουμε στα Υπουργεία να κάνουν;για τις περιπτώσεις
>>  των http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Loans/ &
>>  http://www.ypepth.gr/el_ec_category11688.htm
>>     
>
> Με τη δική μου, ταπεινή γνώμη, θα το πήγαινα πιό μακριά (και φυσικά, με 
> μακρύτερο ορίζοντα μετάβασης-υλοποίησης):
>
> Τα Office (όλα τους) είναι "προσομοιωτές χαρτιού", δηλαδή διευκολύνουν να 
> γράψουμε έγγραφα που /θα τυπωθούν/. Δεν είναι απαραίτητα αυτός ο στόχος της 
> ψηφιοποίησης, να θεωρούμε ότι το χαρτί είναι το μέσο.
>
> Με το δεδομένο ότι ακόμα /δεν/ έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώς τις ψηφιακές 
> τεχνολογίες (που σημαίνει ότι είμαστε σε αρχικό στάδιο), καλύτερα να 
> προσπεράσουμε αυτή την τεχνολογία του 1990 και να πάμε στη σύγχρονη 2005+ 
> αντίληψη. 
>
> Να θεωρήσουμε, δηλαδή, ως στρατηγική επιλογή, την χρήση ΤΠΕ για το 
> *περιεχόμενο* (content-based, semantic context), για την ηλεκτρονική 
> διακυβέρνηση. Αυτές είναι πιό πέρα από τα απλά Documents και Spreadsheets, 
> και, IMHO πάντα, δεν αξίζει τόσο καθυστερημένα να περάσουμε από το ενδιάμεσο 
> στάδιο. Κάποιες φορές, ένα word document, μπορεί να έχει την ίδια αξία ως 
> ηλεκτρονικό έγγραφο, με το αντίστοιχο χαρτί μέσα στη στοίβα.
>
> Έτσι, το αν θα διαλέξουμε το ανοιχτό ή κλειστό Office, δεν είναι το κύριο ζήτημα 
> για την στρατηγική της Ηλ. Διακυβέρνησης.
>
> Επίσης, άσχετα, να παρατηρήσω ότι σε τέτοιους πίνακες έχω δεί υπερβολικά 
> δεδομένα. Μου έτυχε να βάλω όνομα συγγενή στο google, και από αυτά τα έγγραφα 
> να βρώ μέχρι και ημ. γέννησης, διεύθυνση και αρ ταυτότητας! Θέλουμε λίγο 
> περισσότερη /κουλτούρα/ στους δημοσίους υπαλλήλους για τα νέα ηλ. μέσα.
>
>
>
>   


αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων