ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSoc 2018 Sampling and volume approximation

Dear Kostas,

I am sorry that was a mistake. The right url is at
https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Sampling_and_volume_approximation
.

Apostolos Chalkis

2018-03-14 15:59 GMT+02:00 Kostas Papadimas <pkst [ at ] eellak [ dot ] gr>:

> Ηι Apostolos
> Thanks for your interest!
> I am little bit confused about your declaration of interest. This
> https://github.com/rstats-gsoc/gsoc2018/wiki/Sampling-and-
> volume-approximation seems to import VolEsti to R (which is a different
> GSOC project).
> GFOSS' project is not the same as R's project
> (BTW Drafts should be uploaded to the GSOC dashboard and not to the list)
>
> 2018-03-14 15:35 GMT+02:00 Τόλης Χαλκής <tolis [ dot ] chal [ at ] gmail [ dot ] com>:
>
>> Dear all,
>>
>> I am sending this email to declare my interest for the project of
>> Sampling and volume approximation project of GSoC 2018 hosted at
>> https://github.com/rstats-gsoc/gsoc2018/wiki/Sampling-and
>> -volume-approximation .
>>
>> I am a Graduate student at the Department of Informatics &
>> Telecommunications of National & Kapodistrian University of Athens at the
>> M.Sc. specialization of Theoretical Computer Science.
>>
>> I have been working on volume approximation problems during my master
>> thesis. We used and generalize volesti algorithm to non-linear convex
>> bodies and we practically tested it for non-convex bodies. The most
>> important results of the project are going to be represented at SOCG 2018
>> as a paper titled "Practical Volume Computation of Structured Convex
>> Bodies, and an Application to Modeling Portfolio Dependencies and Financial
>> Crises" as you can see at https://www.renyi.hu//confe
>> rences/socg18/socg_accepted_papers.xml .
>>
>> In the next few days I will upload a draft so I could get comments and
>> feedback for my proposal.
>>
>> Thanks in advance,
>>
>> Apostolos Chalkis
>>
>>
>>
>> ----
>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
>> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
>> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
>> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>>
>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>
>>
>
>
> --
> Κώστας Παπαδήμας
> ΕΕΛΛΑΚ - Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών http://eellak.gr
> 2107474271 <(210)%20747-4271>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων