ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Development of a Thesis Management System (TMS)

Hello gsoc-developers,

   My name is Michail Chatzianastasis and I am currently an undergraduate
student at Electrical and Computer Engineering School in  National
Technical University of Athens. While I was searching for interesting
projects for the summer I came across a Google Summer of Code and
especially GFOSS. Specifically the project that really caught my interest
was “Development of a Thesis Management System(TMS)”. The reason for this
was that this project, if successfully completed, would organize the whole
Thesis construction and benefit the students as well as the professors.

   I went through reading about Thesis deployment in Undergraduate Program
of Studies of Electrical and Computer Engineering in National Technical
University of Athens to understand the structure of a Thesis. I have then
come in contact with many students that are currently constructing their
thesis explained me the whole process and the problems that have faced,
e.g. they had to ask every professor separately to learn his available
thesis or in best case to visit professor’s website if he has uploaded
there.

   In Thesis Management System, before someone choose his thesis, he will
be able to see all the available topics based on subject, scientific lab,
professor and making easier and more effective the choice of a thesis.
Moreover, the supervisor professor will be easily see the students that
have applied in his projects, contact them easily and  see drafts of their
work in project.

   Finally, before I draft my proposal and uploaded to the GSoc platform, I
want to ask you if the project in the related github repository you have
provided, will be used as reference for the development of TMS and
implement a new TMs or you want to improve and add extra features in it?

   Thanks in advance, Michail Chatzianastasis.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων