ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

PackageInfo WebApp

Hi Alexios!

I've read the thread for PackageInfo webapp and I really appreciate that
you have clarified the scope of the project nicely.

One thing that I would like to ask is that since there are several students
who want to pursue this fairly simple project what would be the
differentiating factors for the successful proposal? The reason I am asking
this question is that students are limited to a maximum of three proposals
and most of us would like to apply to projects carefully so as to maximize
the likelihood of getting accepted.

I would really appreciate some more color on this aspect.

Thanks & Regards
Muhammad Ali
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων