ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application

Thank you for your reply sir.

Please check the plan I have developed below and provide some suggestions
in case any change is needed.

As per my understanding, my proposal will consist on 175 hours spread over
3 months from May 29th to August 20th. I will use the first 2 weeks to get
myself acquainted with the sensors and actuators by performing basic
experiments. Then , I will use the remaining weeks to develop the
experiments specified on GitHub and document the process along the way. I
will be developing dashboards using Thingsboard for each of the experiments
. Once I develop each dashboard I will be pushing the code to the GitHub
repository. I will be using MQTT protocol for the communication of IOT
devices.  By the end of the internship, I will have a working dashboard for
each of the 5 experiments with proper documentation of code and usage of
the dashboard.

 I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi

On Thu, Mar 9, 2023 at 12:36 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:

>
> Dear Kolli Krishna Rishi,
>
> I would like you to know that at first we could work on individual
> sensors and actuators and then go to do the specific system
> integration.  The possible set of five sensors is:  distance sensor,
> (humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor,
> angle sensor, magnetic compass sensor.  A possible set of five
> actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil,
> photoresistor.  At first one can combine one to two sensors and one to
> two actuators and perform some simple experiments and then implement
> them to the specific experiments presented in github.
>
> The project independant to its duration has a starting day of May 29th
> and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August
> 20th.  Of course we will interact in between frequently to solve
> possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the
> 175 hours in the above mentioned period.  As for the selection there
> no additional rules on part of our organization, but of course the
> candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal
> should be the best among he applicants.
>
> Best wishes,
>
> Hariton Polatoglou
>
> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>
> > Thank you sir.
> >
> > Regarding the experiments, is there any specific order in which I have to
> > develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.
> >
> > And also, if possible, could you please provide me with all the apparatus
> > and sensors and actuators that are used in each experiment so that I can
> > prepare my proposal accordingly.
> >
> > Could you also inform me about any prerequisites for the project, because
> > some organizations consider previous contributions to the organization to
> > filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
> > impact the selection of my proposal in any manner?
> >
> > Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this would
> be
> > a 12 week project. Please correct me if I am wrong.
> >
> > I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
> > email . Hope to hear from you soon.
> >
> > Yours Sincerely,
> > Kolli Krishna Rishi
> >
> >
> > On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
> >
> >>
> >> Dear Kolli Krishna Rishi,
> >>
> >> thank you very much for your interest and your ideas and questions.
> >> The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and 5
> >> IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
> >> experiments.  I would like you to know that "Currently available
> >> experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
> >> sensors and actuators can be used in a variety of experiments and not
> >> particularly to the ones that are currently presented.  If you decide
> >> to participate please notice that you have to propose a specific plan.
> >>  In preparing your plan, I will be glad if I can be of any assistance.
> >>
> >> Best regards,
> >>
> >> Hariton Polatoglou.
> >>
> >>
> >> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
> >>
> >>> Hi,
> >>> My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate
> student
> >>> currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security ,
> Blockchain
> >>> Technology.
> >>>
> >>> I am interested in the DIY IoT Physics application as I have adequate
> >>> knowledge in the field and am highly interested in developing the
> >>> application.
> >>>
> >>> I am writing this email to clarify some doubts I had while reading the
> >>> project statement.
> >>>
> >>> Firstly, The project will require testing with actual components and
> >> final
> >>> deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
> >>> application is working smoothly or will I have some assistance in the
> >> setup
> >>> of the experiment and remote access to the experiment.
> >>>
> >>> Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students who
> >> may
> >>> need the equipment at the same time. So , how do we tackle the issue
> with
> >>> the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
> >>> waitlist, but with the growth of the number of students waiting,
> students
> >>> may need weeks to get their hands on the equipment.
> >>>
> >>> Thirdly, The project github page has only 1 experiment available. By
> when
> >>> expect to know about the remaining experiments and the sensors and
> >>> actuators they use. This information beforehand will help me in
> creating
> >> a
> >>> basic dashboard which will give me an edge over other applicants and
> also
> >>> help me start the project with adequate time to research the
> experiments
> >>> and their expected outcomes.
> >>>
> >>> And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks, could
> >> you
> >>> please inform me the priority of this task.
> >>>
> >>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
> this
> >>> email . Hope to hear from you soon.
> >>>
> >>> Yours Sincerely,
> >>> Kolli Krishna Rishi
> >>
> >>
> >>
>
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων