ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application

Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you for the summary of the project. Please do not forget that each sensor/actuator will be connected to an individual ESP8266 board and the ESP8266 will be programmed to send/receive MQTT data. Documentation should include also this part of the project.

Best wishes,

Hariton Polatoglou

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you for your reply sir.

Please check the plan I have developed below and provide some suggestions
in case any change is needed.

As per my understanding, my proposal will consist on 175 hours spread over
3 months from May 29th to August 20th. I will use the first 2 weeks to get
myself acquainted with the sensors and actuators by performing basic
experiments. Then , I will use the remaining weeks to develop the
experiments specified on GitHub and document the process along the way. I
will be developing dashboards using Thingsboard for each of the experiments
. Once I develop each dashboard I will be pushing the code to the GitHub
repository. I will be using MQTT protocol for the communication of IOT
devices.  By the end of the internship, I will have a working dashboard for
each of the 5 experiments with proper documentation of code and usage of
the dashboard.

 I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi

On Thu, Mar 9, 2023 at 12:36 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:


Dear Kolli Krishna Rishi,

I would like you to know that at first we could work on individual
sensors and actuators and then go to do the specific system
integration.  The possible set of five sensors is:  distance sensor,
(humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor,
angle sensor, magnetic compass sensor.  A possible set of five
actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil,
photoresistor.  At first one can combine one to two sensors and one to
two actuators and perform some simple experiments and then implement
them to the specific experiments presented in github.

The project independant to its duration has a starting day of May 29th
and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August
20th.  Of course we will interact in between frequently to solve
possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the
175 hours in the above mentioned period.  As for the selection there
no additional rules on part of our organization, but of course the
candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal
should be the best among he applicants.

Best wishes,

Hariton Polatoglou

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

> Thank you sir.
>
> Regarding the experiments, is there any specific order in which I have to
> develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.
>
> And also, if possible, could you please provide me with all the apparatus
> and sensors and actuators that are used in each experiment so that I can
> prepare my proposal accordingly.
>
> Could you also inform me about any prerequisites for the project, because
> some organizations consider previous contributions to the organization to
> filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
> impact the selection of my proposal in any manner?
>
> Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this would
be
> a 12 week project. Please correct me if I am wrong.
>
> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read this
> email . Hope to hear from you soon.
>
> Yours Sincerely,
> Kolli Krishna Rishi
>
>
> On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
>
>>
>> Dear Kolli Krishna Rishi,
>>
>> thank you very much for your interest and your ideas and questions.
>> The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and 5
>> IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
>> experiments.  I would like you to know that "Currently available
>> experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
>> sensors and actuators can be used in a variety of experiments and not
>> particularly to the ones that are currently presented.  If you decide
>> to participate please notice that you have to propose a specific plan.
>>  In preparing your plan, I will be glad if I can be of any assistance.
>>
>> Best regards,
>>
>> Hariton Polatoglou.
>>
>>
>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>>
>>> Hi,
>>> My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate
student
>>> currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security ,
Blockchain
>>> Technology.
>>>
>>> I am interested in the DIY IoT Physics application as I have adequate
>>> knowledge in the field and am highly interested in developing the
>>> application.
>>>
>>> I am writing this email to clarify some doubts I had while reading the
>>> project statement.
>>>
>>> Firstly, The project will require testing with actual components and
>> final
>>> deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
>>> application is working smoothly or will I have some assistance in the
>> setup
>>> of the experiment and remote access to the experiment.
>>>
>>> Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students who
>> may
>>> need the equipment at the same time. So , how do we tackle the issue
with
>>> the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
>>> waitlist, but with the growth of the number of students waiting,
students
>>> may need weeks to get their hands on the equipment.
>>>
>>> Thirdly, The project github page has only 1 experiment available. By
when
>>> expect to know about the remaining experiments and the sensors and
>>> actuators they use. This information beforehand will help me in
creating
>> a
>>> basic dashboard which will give me an edge over other applicants and
also
>>> help me start the project with adequate time to research the
experiments
>>> and their expected outcomes.
>>>
>>> And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks, could
>> you
>>> please inform me the priority of this task.
>>>
>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
this
>>> email . Hope to hear from you soon.
>>>
>>> Yours Sincerely,
>>> Kolli Krishna Rishi
>>
>>
>>

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων