ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSOC 24 (Greeklish-to-Greek: Development of an open-source and state-of-the-art toolkit)

  • Subject: GSOC 24 (Greeklish-to-Greek: Development of an open-source and state-of-the-art toolkit)
  • From: Spiros barbakos <spirosbarbakos7 [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sun, 17 Mar 2024 16:56:53 +0200
Greetings!

My name is Spyros Barbakos and I am a final-year Electrical and Computer
Engineering student at the University of Thessaly in Volos, Greece. My
academic focus is Deep Learning, Data Mining, and Natural Language
Processing.
I am sending this email because the Greeklish-to-Greek project, is closely
related to my interests and I would be more than happy to collaborate on
this work.

As you can see in my Resume, I have a lot of experience with Python and
have worked with projects that utilize PyTorch and HuggingFace to create an
NLP pipeline.

More specifically:
In my internship at NCSR Demokritos, I worked with deep learning methods to
create an information retrieval system.

Also, during my academic courses, I utilized LLMs to solve various
problems, like news classification and closed-domain question answering.

Finally, during my internship at the SMEClinic research project at my
university, I gained valuable experience in Data Mining and Web Scraping.

I would like to ask for more information about this project, to familiarize
myself with the pipeline and the objectives, in order to write a compelling
proposal.

Looking forward to hearing from you soon!
Spyros Barbakos

Resume:
https://drive.google.com/file/d/1whQjDPH1TBjj9jytZr23McfaYIhmMidA/view?usp=sharing
Github: https://github.com/5p1r05
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/spyros-barbakos-a8a897118/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων