ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSOC 2024 - Greeklish-to-Greek: Development of an open-source and state-of-the-art toolkit

Hi Alexandre!

Thanks for your interest!

1. We have updated the description so that it is more detailed so
interested applicants can write more compelling proposals.
2. We do not have a strong preference for where the code should be
provided. It is currently in discussion between us. However, the
gr-nlp-toolkit does provide an easy-to-understand (and most importantly,
easy-to-use) interface/abstraction, so we put it there as an example.

However, if you have a better idea for the codebase, of course, we are open
to it.

Looking forward to your proposal!

On Sun, Mar 17, 2024 at 7:04 PM Αλέξανδρος Αγραφιώτης <
alexander [ dot ] agrafioths [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Greetings all,
>
> My name is Alexandros Agrafiotis, and I am a third-year student majoring
> in Electrical and Computer Engineering at the University of Thessaly
> <https://www.e-ce.uth.gr/?lang=en>.
> I am sending this email to express my interest in the project "*Greeklish-to-Greek:
> Development of an open-source and state-of-the-art toolkit*".
>
> I believe that my genuine interest for the project, coupled with my
> developing skills in the related fields of NLP and Deep Learning, as well
> as my excitement and motivation to further grow as a researcher and
> engineer, would make me a great candidate for this project
>
> I am currently taking elective courses on *Deep Learning *and *Natural
> Language Processing*, where we discuss the fundamental theory behind NLP
> and tackle problems using the *PyTorch* framework. This experience has
> sparked my interest in further pursuing those academic fields.
>
> Also, I am currently working as an intern engineer for the networking
> laboratory of my department, called NITLab <https://nitlab.inf.uth.gr/> ,
> in order to acquire experience in the general field of software engineering
> (you can find my resume attached to this email).
>
> Furthemore, I hold a strong interest in *linguistics* and the study of
> language and literature. I am an award-winning writer, with my greatest
> achievement being an Award of Excellence given by the Hellenic Parliament
> for a short story titled "The Phoenix".
>
> In order to prepare a meaningful proposal, I would need some further
> information:
>
>  - In the proposed idea page, it is mentioned that "*Our team has
>  researched and developed state-of-the-art Greeklish-to-Greek methods
>  utilizing Transformer NLP models*", but I cannot seem to find any
>  relevant information about this. Is there a paper or any research material
>  that you could provide?
>  - It is also mentioned that this project can be integrated within a
>  larger NLP toolkit. Is that strongly preferred by the mentors, and if so,
>  should that be considered when writing the proposal?
>
> Regards,
> Alexandros Agrafiotis
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων