ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

on 11/16/2009 03:51 AM Sergey Tsabolov wrote the following:
> Ναι όλα αυτά είναι σωστά και υπάρχουν πολλές λύσεις για να αρχίσει να
> εφαρμόζεται .
> Εάν θα υπάρχουν προτάσεις θα αρχίσει να εφαρμόζεται ?
> Στο προηγούμενο μήνυμα έδωσα την πρώτη πρόταση από που θα πρέπει να
> ξεκινήσει .
> Βιαστικά βήματα δεν πρέπει να γίνουν .
> Πρέπει να γίνουν σταθερά και σίγουρα βήματα εξετάζοντας όλες τις πιθανές
> λύσεις  και προτάσεις .
> Μήπως και κάπου θα πρέπει να γίνει όπως στην Δανία : Υποχρεωτική χρήση
> *Open Document Format  *από την κάποια στιγμή ?
> Και όλα τα δημόσια έγγραφα να είναι σε βασικά πρότυπα που έχουν το
> Διεθνές ISO standard  , τα οποία είναι PDF , ODT  κτλ.  .
Σωστά. Έτσι πρέπει να γίνει. Υποχρεωτική χρήση Open Document Format από
κάποια στιγμή και πέρα.
Και μάλιστα *μόνο* έτσι θα μπορέσει να περπατήσει το σύστημα σωστά και
προς την κατεύθυνση που πρέπει.
Αλλά το πολιτικό κόστος θα μπορέσει η κυβέρνηση να το σηκώσει;
Διότι αυτό θα συνεπάγεται πλήγμα πολλών συμφερόντων ... που
μεταφράζονται σε οικονομικά συμφέροντα ... και τελικά σε πολιτικό κόστος ...

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων