ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Tuesday 24 November 2009 21:11:01 Diomidis Spinellis wrote:
> Νίκο, όπως ξέρεις, συμφωνώ μαζί σου στα τεχνικά: 
[...]
> Φαντάζομαι καταλαβαίνεις πως τεχνολογικά κριτήρια (το πως
> χειρίζεται ένα πρότυπο χαρακτήρες Unicode) έχουν σχετικά χαμηλή
> προτεραιότητα, μια και εγώ τώρα δεν αξιολογώ πρότυπα (όπως κάναμε στον
> ΕΛΟΤ), αλλά υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Αν βγουν τα τεχνολογικά κριτήρια, τί μένει;

Πάντως το ξαναλέω: Όποιος ξέρει να διαβάζει, καταλαβαίνει.

George

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων