ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] [GSoC 2018] Government Gazette text mining, cross linking, and codification

 • Subject: Re: [opensource-devs] [GSoC 2018] Government Gazette text mining, cross linking, and codification
 • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
 • Date: Fri, 2 Mar 2018 23:42:34 +0200
I'm not familiar with all projects. I assume other mentors from this list will answer if there is another such case.

Kind regards,

Diomidis

On 02/03/2018 21:00, Rohan Goel wrote:
Hi Diomidis,
Thank you for your response.
Unfortunately, I don't understand Greek and assumed that pdfs will be in English. Also, since I am very much interested in being a part of GFOSS community, can you let me know if there some other projects on the GSoC page (https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Government_Gazette_text_mining.2C_cross_linking.2C_and_codification) which require one to know Greek so that I can avoid them.

Thanks.

Thanks a ton,
Rohan Goel
http://rohangoel96.github.io/


On Fri, Mar 2, 2018 at 11:53 PM, Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr <mailto:dds [ at ] aueb [ dot ] gr>> wrote:

  Hi Rohan,

  Thank you for your interest. I find your experience very interesting
  and relevant to the project. Would you be able to read and understand
  Greek Gazette entries? You can find them at http://www.et.gr. This
  is required in order to find heuristics and to verify your results.

  Kind regards,

  Diomidis Spinellis  On 01/03/2018 07:34, Rohan Goel wrote:

    Hi fellow Developers,
    Warm Greetings,

    I am Rohan Goel, a final year undergraduate student from India
    and am interested in the project *Government Gazette text
    mining, cross linking, and codification
    <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Government_Gazette_text_mining.2C_cross_linking.2C_and_codification
    <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2018_Projects#Government_Gazette_text_mining.2C_cross_linking.2C_and_codification>>
    *highlighted in your ideas list on Google Summer of Code 2018
    ideas page. I have previously successfully completed GSoC in
    2016 and since I find data-mining and information retrieval and
    I hope to contribute to the same project in GSoC 2018 under your
    organisation. If you are interested you can go through my CV
    here
    <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2HVlcYilD4eTnlvNTZRcGFVUVU
    <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2HVlcYilD4eTnlvNTZRcGFVUVU>>
    and find me on github here <http://github.com/rohangoel96>.

    I have gone through the existing code for the project on github
    <https://github.com/arisp8/gazette-analysis
    <https://github.com/arisp8/gazette-analysis>> and I am looking
    for guidance on how to start contributing to the project and
    also on writing the proposal.
    Any help, especially from the mentors or the present
    contributors would be really helpful.

    Looking forward to hearing from you soon.

    Thanks a ton,
    Rohan Goel
    http://rohangoel96.github.io/


      ----
    Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα
    αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων
    ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for
    developers/contributors of open-source projects,
    https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
    <https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html>

    Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
    ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr
    <mailto:opensource-devs%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>. 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων