ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

RE: Fwd: Reg PackageInfo WebApp

I would appreciate if someone could take me out of this gsoc-developers mailing list.
Thank you in advance
Vassilios Peristeras


Sent from my Galaxy-------- Original message --------
From: Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
Date: 10/04/2021 12:10 (GMT+02:00)
To: Hrishikesh Pawar <pawarhrishi21 [ at ] gmail [ dot ] com>
Cc: gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr
Subject: Re: Fwd: [gsoc-developers] Reg PackageInfo WebApp

On your first point, no, what would be the point?
How can you record a "negative" fact?

I'd continue to promote to simply use the package manager.

If there is something that cannot be accomplished
with these commands, we can discuss alternatives
and whether it makes sense to explore them.
As I've mentioned before, for example, if you don't use package manager,
you can simply use udd: https://udd.debian.org/
and get everything.

On Fri, Apr 9, 2021, at 19:35, Hrishikesh Pawar wrote:
>
> Resending the mail as I forgot to select 'reply all' and got sent individually.
>
> Hi Alexios,
>
> I had some doubts.
>
> 1. Do we want the user to also know along with the SWHIDs if the source
> code has been archived by the SWH archive or not? In order to make that
> arrangement in the database, if it should be done.
>
> 2. Talking about Debian-based distributions, the package management
> commands would only help with the latest versions of the packages. I
> could manage to fetch only the names for the non-latest versions
> through the package management commands. So, for non-latest versions
> (and also can be used for the latest version) I am thinking about using
> the distro's package archive. We can fetch source code in the
> '/pool/main' path in the archives and also get info of the packages
> using the .dsc file in the same archive.
> Is this fine or is there some better alternative?
>
> Thank you!
>
> --
> Hrishikesh

--
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων