ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application


Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you much for looking in detail at the experiments and your questions. The answers are:

1) the reading of the angles will be done by the students since a real time video of the experiment will be offered through the Thingsboard dashboard. Therefore the sensor is a camera module. The fluid is currently water, but it can be any clear liquid.

2) For the angle one can use MPU-6050 or similar

3) You are right. In addition a temperature sensor to measure the ambient temperature.

4) The sensor will be a camera module. The dashboard can display the control of each servo with a slider. The student can position the robotic arm using any of the five servos, pick an object and let it do a free fall. When the object is released then a video of the motion is recorded and the student can download it.

Best wishes,

Hariton Polatoglou.

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you for your reply sir.

I am writing the proposal now. I have a few doubts regarding the
experiments.

1)For experiment 2, what is the sensor that we will use to measure the
angle of reflection/refraction ? And may I know the liquid that we are
using inside the transparent cylinder.

2)For experiment 3, the motor will move to attach the pendulum to the
magnet and the magnet will de-magnetize. Which sensor are we using to
measure the movement of the pendulum?

3)For experiment 4, will we be using 2 temperature sensors in each box and
display the variations in the temperature by displaying graphs?

4)For experiment 5, what sensors are we using to measure the movement of
the object ? And what sort of data is to be displayed on the dashboard?

Please answer as soon as possible so that I can finish my proposal in time.

Yours sincerely
Kolli Krishna Rishi
On Mon, Mar 13, 2023 at 1:11 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:

Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you for the summary of the project.  Please do not forget that
each sensor/actuator will be connected to an individual ESP8266 board
and the ESP8266 will be programmed to send/receive MQTT data.
Documentation should include also this part of the project.

Best wishes,

Hariton Polatoglou

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you for your reply sir.

Please check the plan I have developed below and provide some suggestions
in case any change is needed.

As per my understanding, my proposal will consist on 175 hours spread
over
3 months from May 29th to August 20th. I will use the first 2 weeks to
get
myself acquainted with the sensors and actuators by performing basic
experiments. Then , I will use the remaining weeks to develop the
experiments specified on GitHub and document the process along the way. I
will be developing dashboards using Thingsboard for each of the
experiments
. Once I develop each dashboard I will be pushing the code to the GitHub
repository. I will be using MQTT protocol for the communication of IOT
devices.  By the end of the internship, I will have a working dashboard
for
each of the 5 experiments with proper documentation of code and usage of
the dashboard.

I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi

On Thu, Mar 9, 2023 at 12:36 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:


Dear Kolli Krishna Rishi,

I would like you to know that at first we could work on individual
sensors and actuators and then go to do the specific system
integration.  The possible set of five sensors is:  distance sensor,
(humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor,
angle sensor, magnetic compass sensor.  A possible set of five
actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil,
photoresistor.  At first one can combine one to two sensors and one to
two actuators and perform some simple experiments and then implement
them to the specific experiments presented in github.

The project independant to its duration has a starting day of May 29th
and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August
20th.  Of course we will interact in between frequently to solve
possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the
175 hours in the above mentioned period.  As for the selection there
no additional rules on part of our organization, but of course the
candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal
should be the best among he applicants.

Best wishes,

Hariton Polatoglou

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you sir.

Regarding the experiments, is there any specific order in which I
have to
develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.

And also, if possible, could you please provide me with all the
apparatus
and sensors and actuators that are used in each experiment so that I
can
prepare my proposal accordingly.

Could you also inform me about any prerequisites for the project,
because
some organizations consider previous contributions to the
organization to
filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
impact the selection of my proposal in any manner?

Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this
would
be
a 12 week project. Please correct me if I am wrong.

I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi


On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:


Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you very much for your interest and your ideas and questions.
The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and
5
IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
experiments.  I would like you to know that "Currently available
experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
sensors and actuators can be used in a variety of experiments and not
particularly to the ones that are currently presented.  If you decide
to participate please notice that you have to propose a specific
plan.
 In preparing your plan, I will be glad if I can be of any
assistance.

Best regards,

Hariton Polatoglou.


Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Hi,
My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate
student
currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security ,
Blockchain
Technology.

I am interested in the DIY IoT Physics application as I have
adequate
knowledge in the field and am highly interested in developing the
application.

I am writing this email to clarify some doubts I had while reading
the
project statement.

Firstly, The project will require testing with actual components and
final
deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
application is working smoothly or will I have some assistance in
the
setup
of the experiment and remote access to the experiment.

Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students
who
may
need the equipment at the same time. So , how do we tackle the issue
with
the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
waitlist, but with the growth of the number of students waiting,
students
may need weeks to get their hands on the equipment.

Thirdly, The project github page has only 1 experiment available. By
when
expect to know about the remaining experiments and the sensors and
actuators they use. This information beforehand will help me in
creating
a
basic dashboard which will give me an edge over other applicants and
also
help me start the project with adequate time to research the
experiments
and their expected outcomes.

And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks,
could
you
please inform me the priority of this task.

I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
this
email . Hope to hear from you soon.

Yours Sincerely,
Kolli Krishna Rishi----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων