ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application

Thank you sir for providing me the information. I have written the proposal
and submitted on the GSOC portal. Please review it and suggest the changes
needed in my proposal.

On Sun, Mar 26, 2023 at 2:50 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:

>
> Dear Kolli Krishna Rishi,
>
> thank you much for looking in detail at the experiments and your
> questions. The answers are:
>
> 1) the reading of the angles will be done by the students since a real
> time video of the experiment will be offered through the Thingsboard
> dashboard. Therefore the sensor is a camera module. The fluid is
> currently water, but it can be any clear liquid.
>
> 2) For the angle one can use MPU-6050 or similar
>
> 3) You are right. In addition a temperature sensor to measure the
> ambient temperature.
>
> 4) The sensor will be a camera module. The dashboard can display the
> control of each servo with a slider. The student can position the
> robotic arm using any of the five servos, pick an object and let it do
> a free fall. When the object is released then a video of the motion
> is recorded and the student can download it.
>
> Best wishes,
>
> Hariton Polatoglou.
>
> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>
> > Thank you for your reply sir.
> >
> > I am writing the proposal now. I have a few doubts regarding the
> > experiments.
> >
> > 1)For experiment 2, what is the sensor that we will use to measure the
> > angle of reflection/refraction ? And may I know the liquid that we are
> > using inside the transparent cylinder.
> >
> > 2)For experiment 3, the motor will move to attach the pendulum to the
> > magnet and the magnet will de-magnetize. Which sensor are we using to
> > measure the movement of the pendulum?
> >
> > 3)For experiment 4, will we be using 2 temperature sensors in each box
> and
> > display the variations in the temperature by displaying graphs?
> >
> > 4)For experiment 5, what sensors are we using to measure the movement of
> > the object ? And what sort of data is to be displayed on the dashboard?
> >
> > Please answer as soon as possible so that I can finish my proposal in
> time.
> >
> > Yours sincerely
> > Kolli Krishna Rishi
> >
> >
> >
> >
> > On Mon, Mar 13, 2023 at 1:11 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
> >
> >> Dear Kolli Krishna Rishi,
> >>
> >> thank you for the summary of the project. Please do not forget that
> >> each sensor/actuator will be connected to an individual ESP8266 board
> >> and the ESP8266 will be programmed to send/receive MQTT data.
> >> Documentation should include also this part of the project.
> >>
> >> Best wishes,
> >>
> >> Hariton Polatoglou
> >>
> >> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
> >>
> >>> Thank you for your reply sir.
> >>>
> >>> Please check the plan I have developed below and provide some
> suggestions
> >>> in case any change is needed.
> >>>
> >>> As per my understanding, my proposal will consist on 175 hours spread
> >> over
> >>> 3 months from May 29th to August 20th. I will use the first 2 weeks to
> >> get
> >>> myself acquainted with the sensors and actuators by performing basic
> >>> experiments. Then , I will use the remaining weeks to develop the
> >>> experiments specified on GitHub and document the process along the
> way. I
> >>> will be developing dashboards using Thingsboard for each of the
> >> experiments
> >>> . Once I develop each dashboard I will be pushing the code to the
> GitHub
> >>> repository. I will be using MQTT protocol for the communication of IOT
> >>> devices. By the end of the internship, I will have a working dashboard
> >> for
> >>> each of the 5 experiments with proper documentation of code and usage
> of
> >>> the dashboard.
> >>>
> >>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
> >> this
> >>> email . Hope to hear from you soon.
> >>>
> >>> Yours Sincerely,
> >>> Kolli Krishna Rishi
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> On Thu, Mar 9, 2023 at 12:36 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
> >>>
> >>>>
> >>>> Dear Kolli Krishna Rishi,
> >>>>
> >>>> I would like you to know that at first we could work on individual
> >>>> sensors and actuators and then go to do the specific system
> >>>> integration. The possible set of five sensors is: distance sensor,
> >>>> (humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor,
> >>>> angle sensor, magnetic compass sensor. A possible set of five
> >>>> actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil,
> >>>> photoresistor. At first one can combine one to two sensors and one to
> >>>> two actuators and perform some simple experiments and then implement
> >>>> them to the specific experiments presented in github.
> >>>>
> >>>> The project independant to its duration has a starting day of May 29th
> >>>> and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August
> >>>> 20th. Of course we will interact in between frequently to solve
> >>>> possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the
> >>>> 175 hours in the above mentioned period. As for the selection there
> >>>> no additional rules on part of our organization, but of course the
> >>>> candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal
> >>>> should be the best among he applicants.
> >>>>
> >>>> Best wishes,
> >>>>
> >>>> Hariton Polatoglou
> >>>>
> >>>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
> >>>>
> >>>>> Thank you sir.
> >>>>>
> >>>>> Regarding the experiments, is there any specific order in which I
> >> have to
> >>>>> develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.
> >>>>>
> >>>>> And also, if possible, could you please provide me with all the
> >> apparatus
> >>>>> and sensors and actuators that are used in each experiment so that I
> >> can
> >>>>> prepare my proposal accordingly.
> >>>>>
> >>>>> Could you also inform me about any prerequisites for the project,
> >> because
> >>>>> some organizations consider previous contributions to the
> >> organization to
> >>>>> filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
> >>>>> impact the selection of my proposal in any manner?
> >>>>>
> >>>>> Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this
> >> would
> >>>> be
> >>>>> a 12 week project. Please correct me if I am wrong.
> >>>>>
> >>>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
> >> this
> >>>>> email . Hope to hear from you soon.
> >>>>>
> >>>>> Yours Sincerely,
> >>>>> Kolli Krishna Rishi
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
> >>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> Dear Kolli Krishna Rishi,
> >>>>>>
> >>>>>> thank you very much for your interest and your ideas and questions.
> >>>>>> The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and
> >> 5
> >>>>>> IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
> >>>>>> experiments. I would like you to know that "Currently available
> >>>>>> experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
> >>>>>> sensors and actuators can be used in a variety of experiments and
> not
> >>>>>> particularly to the ones that are currently presented. If you
> decide
> >>>>>> to participate please notice that you have to propose a specific
> >> plan.
> >>>>>> In preparing your plan, I will be glad if I can be of any
> >> assistance.
> >>>>>>
> >>>>>> Best regards,
> >>>>>>
> >>>>>> Hariton Polatoglou.
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
> >>>>>>
> >>>>>>> Hi,
> >>>>>>> My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate
> >>>> student
> >>>>>>> currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security ,
> >>>> Blockchain
> >>>>>>> Technology.
> >>>>>>>
> >>>>>>> I am interested in the DIY IoT Physics application as I have
> >> adequate
> >>>>>>> knowledge in the field and am highly interested in developing the
> >>>>>>> application.
> >>>>>>>
> >>>>>>> I am writing this email to clarify some doubts I had while reading
> >> the
> >>>>>>> project statement.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Firstly, The project will require testing with actual components
> and
> >>>>>> final
> >>>>>>> deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
> >>>>>>> application is working smoothly or will I have some assistance in
> >> the
> >>>>>> setup
> >>>>>>> of the experiment and remote access to the experiment.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students
> >> who
> >>>>>> may
> >>>>>>> need the equipment at the same time. So , how do we tackle the
> issue
> >>>> with
> >>>>>>> the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
> >>>>>>> waitlist, but with the growth of the number of students waiting,
> >>>> students
> >>>>>>> may need weeks to get their hands on the equipment.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Thirdly, The project github page has only 1 experiment available.
> By
> >>>> when
> >>>>>>> expect to know about the remaining experiments and the sensors and
> >>>>>>> actuators they use. This information beforehand will help me in
> >>>> creating
> >>>>>> a
> >>>>>>> basic dashboard which will give me an edge over other applicants
> and
> >>>> also
> >>>>>>> help me start the project with adequate time to research the
> >>>> experiments
> >>>>>>> and their expected outcomes.
> >>>>>>>
> >>>>>>> And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks,
> >> could
> >>>>>> you
> >>>>>>> please inform me the priority of this task.
> >>>>>>>
> >>>>>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to
> read
> >>>> this
> >>>>>>> email . Hope to hear from you soon.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Yours Sincerely,
> >>>>>>> Kolli Krishna Rishi
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>
> >>
> >>
> >>
>
>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων