ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Interested in DIY IoT Physics application


Thank you for your submitted proposal, I will take a look and come back with possible suggestions.

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

Thank you sir for providing me the information. I have written the proposal
and submitted on the GSOC portal. Please review it and suggest the changes
needed in my proposal.

On Sun, Mar 26, 2023 at 2:50 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:


Dear Kolli Krishna Rishi,

thank you much for looking in detail at the experiments and your
questions. The answers are:

1) the reading of the angles will be done by the students since a real
time video of the experiment will be offered through the Thingsboard
dashboard. Therefore the sensor is a camera module. The fluid is
currently water, but it can be any clear liquid.

2) For the angle one can use MPU-6050 or similar

3) You are right. In addition a temperature sensor to measure the
ambient temperature.

4) The sensor will be a camera module. The dashboard can display the
control of each servo with a slider. The student can position the
robotic arm using any of the five servos, pick an object and let it do
a free fall. When the object is released then a video of the motion
is recorded and the student can download it.

Best wishes,

Hariton Polatoglou.

Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:

> Thank you for your reply sir.
>
> I am writing the proposal now. I have a few doubts regarding the
> experiments.
>
> 1)For experiment 2, what is the sensor that we will use to measure the
> angle of reflection/refraction ? And may I know the liquid that we are
> using inside the transparent cylinder.
>
> 2)For experiment 3, the motor will move to attach the pendulum to the
> magnet and the magnet will de-magnetize. Which sensor are we using to
> measure the movement of the pendulum?
>
> 3)For experiment 4, will we be using 2 temperature sensors in each box
and
> display the variations in the temperature by displaying graphs?
>
> 4)For experiment 5, what sensors are we using to measure the movement of
> the object ? And what sort of data is to be displayed on the dashboard?
>
> Please answer as soon as possible so that I can finish my proposal in
time.
>
> Yours sincerely
> Kolli Krishna Rishi
>
>
>
>
> On Mon, Mar 13, 2023 at 1:11 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
>
>> Dear Kolli Krishna Rishi,
>>
>> thank you for the summary of the project. Please do not forget that
>> each sensor/actuator will be connected to an individual ESP8266 board
>> and the ESP8266 will be programmed to send/receive MQTT data.
>> Documentation should include also this part of the project.
>>
>> Best wishes,
>>
>> Hariton Polatoglou
>>
>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>>
>>> Thank you for your reply sir.
>>>
>>> Please check the plan I have developed below and provide some
suggestions
>>> in case any change is needed.
>>>
>>> As per my understanding, my proposal will consist on 175 hours spread
>> over
>>> 3 months from May 29th to August 20th. I will use the first 2 weeks to
>> get
>>> myself acquainted with the sensors and actuators by performing basic
>>> experiments. Then , I will use the remaining weeks to develop the
>>> experiments specified on GitHub and document the process along the
way. I
>>> will be developing dashboards using Thingsboard for each of the
>> experiments
>>> . Once I develop each dashboard I will be pushing the code to the
GitHub
>>> repository. I will be using MQTT protocol for the communication of IOT
>>> devices. By the end of the internship, I will have a working dashboard
>> for
>>> each of the 5 experiments with proper documentation of code and usage
of
>>> the dashboard.
>>>
>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
>> this
>>> email . Hope to hear from you soon.
>>>
>>> Yours Sincerely,
>>> Kolli Krishna Rishi
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On Thu, Mar 9, 2023 at 12:36 PM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
>>>
>>>>
>>>> Dear Kolli Krishna Rishi,
>>>>
>>>> I would like you to know that at first we could work on individual
>>>> sensors and actuators and then go to do the specific system
>>>> integration. The possible set of five sensors is: distance sensor,
>>>> (humidity, pressure, and temperature combined sensor), color sensor,
>>>> angle sensor, magnetic compass sensor. A possible set of five
>>>> actuators can be: servo motor, stepper motor, RGB led, magnetic coil,
>>>> photoresistor. At first one can combine one to two sensors and one to
>>>> two actuators and perform some simple experiments and then implement
>>>> them to the specific experiments presented in github.
>>>>
>>>> The project independant to its duration has a starting day of May 29th
>>>> and two reports, one mid-report at July 14th and a final one at August
>>>> 20th. Of course we will interact in between frequently to solve
>>>> possible problems and assess progress. Therefore one has to spread the
>>>> 175 hours in the above mentioned period. As for the selection there
>>>> no additional rules on part of our organization, but of course the
>>>> candidate should comply with the GSoC rules and her/his proposal
>>>> should be the best among he applicants.
>>>>
>>>> Best wishes,
>>>>
>>>> Hariton Polatoglou
>>>>
>>>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>>>>
>>>>> Thank you sir.
>>>>>
>>>>> Regarding the experiments, is there any specific order in which I
>> have to
>>>>> develop the dashboard for each experiment or can I go in any order.
>>>>>
>>>>> And also, if possible, could you please provide me with all the
>> apparatus
>>>>> and sensors and actuators that are used in each experiment so that I
>> can
>>>>> prepare my proposal accordingly.
>>>>>
>>>>> Could you also inform me about any prerequisites for the project,
>> because
>>>>> some organizations consider previous contributions to the
>> organization to
>>>>> filter proposals. Since I have not made any contribution yet, will it
>>>>> impact the selection of my proposal in any manner?
>>>>>
>>>>> Since the project is medium , 175 hours, I was thinking that this
>> would
>>>> be
>>>>> a 12 week project. Please correct me if I am wrong.
>>>>>
>>>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to read
>> this
>>>>> email . Hope to hear from you soon.
>>>>>
>>>>> Yours Sincerely,
>>>>> Kolli Krishna Rishi
>>>>>
>>>>>
>>>>> On Mon, Mar 6, 2023 at 1:38 AM <hariton [ at ] physics [ dot ] auth [ dot ] gr> wrote:
>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Dear Kolli Krishna Rishi,
>>>>>>
>>>>>> thank you very much for your interest and your ideas and questions.
>>>>>> The purpose of the project is to build and program 5 IoT sensors and
>> 5
>>>>>> IoT actuators and 5 ThingsBoard Dashboards that will manage 5
>>>>>> experiments. I would like you to know that "Currently available
>>>>>> experiments.md" is updated. Of course the idea is that the DIY IoT
>>>>>> sensors and actuators can be used in a variety of experiments and
not
>>>>>> particularly to the ones that are currently presented. If you
decide
>>>>>> to participate please notice that you have to propose a specific
>> plan.
>>>>>> In preparing your plan, I will be glad if I can be of any
>> assistance.
>>>>>>
>>>>>> Best regards,
>>>>>>
>>>>>> Hariton Polatoglou.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Quoting 033 RISHI <krishnarishiitm [ at ] gmail [ dot ] com>:
>>>>>>
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> My name is Kolli Krishna Rishi. I am currently an under-graduate
>>>> student
>>>>>>> currently in my 3rd year,specializing in IOT,Cyber Security ,
>>>> Blockchain
>>>>>>> Technology.
>>>>>>>
>>>>>>> I am interested in the DIY IoT Physics application as I have
>> adequate
>>>>>>> knowledge in the field and am highly interested in developing the
>>>>>>> application.
>>>>>>>
>>>>>>> I am writing this email to clarify some doubts I had while reading
>> the
>>>>>>> project statement.
>>>>>>>
>>>>>>> Firstly, The project will require testing with actual components
and
>>>>>> final
>>>>>>> deployment. So, will I have to be present physically to ensure the
>>>>>>> application is working smoothly or will I have some assistance in
>> the
>>>>>> setup
>>>>>>> of the experiment and remote access to the experiment.
>>>>>>>
>>>>>>> Secondly,The project is meant to cater to a wide range of students
>> who
>>>>>> may
>>>>>>> need the equipment at the same time. So , how do we tackle the
issue
>>>> with
>>>>>>> the limited hardware we have at hand. I had an idea to implement a
>>>>>>> waitlist, but with the growth of the number of students waiting,
>>>> students
>>>>>>> may need weeks to get their hands on the equipment.
>>>>>>>
>>>>>>> Thirdly, The project github page has only 1 experiment available.
By
>>>> when
>>>>>>> expect to know about the remaining experiments and the sensors and
>>>>>>> actuators they use. This information beforehand will help me in
>>>> creating
>>>>>> a
>>>>>>> basic dashboard which will give me an edge over other applicants
and
>>>> also
>>>>>>> help me start the project with adequate time to research the
>>>> experiments
>>>>>>> and their expected outcomes.
>>>>>>>
>>>>>>> And also, Since the repository hasn't been updated since 2 weeks,
>> could
>>>>>> you
>>>>>>> please inform me the priority of this task.
>>>>>>>
>>>>>>> I really thank you for taking time out of your busy schedule to
read
>>>> this
>>>>>>> email . Hope to hear from you soon.
>>>>>>>
>>>>>>> Yours Sincerely,
>>>>>>> Kolli Krishna Rishi
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>
>>
>>
>>

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων